SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Zgłoszenie uczestnictwa


Sekretarz Organizacyjny Konferencji
Agnieszka Pietrzak-Tawfik
tel.: (22) 24 25 434