SeKo PRIX - WKI
Profesjonalny program przeznaczony zarówno do tworzenia kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną) jak również do szacowania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (PKPPiRB). Jest to unikalne połączenie zaawansowanego programu kosztorysowego z aplikacją do wyceny wartości inwestycji. Program zawiera 295 katalogów. SeKo PRIX-WKI umożliwia import wszystkich cenników SEKOCENBUD. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.
SeKo PRIX
Profesjonalny program do kosztorysowania pozwalający na tworzenie kosztorysów na każdym etapie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umożliwia stosowanie metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) niezbędny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Poza wszelkimi funkcjami niezbędnymi do szybkiego i prawidłowego stworzenia kosztorysu posiada szereg możliwości nie spotykanych w innych, konkurencyjnych produktach. Mimo wielu dostępnych możliwości, program ten jest łatwy w obsłudze, między innymi dzięki czytelnemu i intuicyjnemu interfejsowi użytkownika.
SeKo SMART
Podstawowa wersja programu do kosztorysowania służąca do kosztorysowania metodą szczegółową, uproszczoną oraz mieszaną. Jest to produkt nowoczesny, przyjazny użytkownikom i dający możliwość kosztorysowania według europejskich standardów. SeKo SMART umożliwia tworzenie wszelkich rodzajów kosztorysów, na każdym etapie realizacji inwestycji. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV), konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Seko SMART łączy przystępną cenę z ilością funkcji w pełni wystarczającą do sprawnego kosztorysowania. Polecany również dla początkujących kosztorysantów.
SeKo WKI
Do obliczania Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) oraz Planowanych Kosztów Prac Projektowych i Robót Budowlanych przeznaczony jest program SeKo WKI Korzystając z bogactwa baz cenowych SEKOCENBUD pozwala na szybkie i efektywne tworzenie wycen i kosztorysów metodą uproszczoną.