Pozostałe wydawnictwa

SEKOCENBUD Sp. z o.o. publikuje także wydawnictwa, poświęcone najszerzej rozumianym zagadnieniom kosztów w budownictwie. Ta grupa zawiera opracowane przez wydawcę katalogi nakładów rzeczowych na zakresy robót, nieujęte w innych, tego typu publikacjach, wydawnictwa typu poradnikowego, poświęcone szacowaniu wartości obiektów, obliczaniu wartości kosztorysowej inwestycji (WKI) czy też wycenie inwestycji na bazie programu funkcjonalno – użytkowego (PF-U). Szczególnym wydawnictwem z oferty SEKOCENBUD Sp. z o.o. są materiały, zawierające komplety tekstów referatów, prezentowanych na corocznych konferencjach naukowo – technicznych w Ciechocinku. Wiodące tematy tych, poświęconych problematyce zamówień publicznych, ogólnopolskich spotkań, doskonale odzwierciedlają najważniejsze, bieżące, praktyczne problemy w tej dziedzinie. Od lat cieszą się one niezmiennym zainteresowaniem wszystkich uczestników procesów budowlanych – inwestorów, firm zarządzających, doradców, prawników, kosztorysantów i firm wykonawczych.