O firmie

Firma SEKOCENBUD Sp. z o.o. (wcześniej pod nazwą Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.) istnieje od 1987 roku. Od lat jest niekwestionowanym krajowym liderem w dziedzinie gromadzenia, przetwarzania i publikowania informacji o cenach w budownictwie. W ramach firmowego Systemu SEKOCENBUD ukazują się one w formie cyklicznych wydawnictw - w wersjach drukowanych i elektronicznych. Zawierają bogaty wybór cen i wskaźników, przeznaczonych do sporządzania wszelkiego typu kalkulacji, opracowań i analiz. Część informacji jest dostępna w Internecie na firmowym portalu cenowym Sekocenbud.NET oraz w serwisie branżowym RaportSekocenbud.pl.

Firma wyróżnia się aktywnością i kompleksowością działania. Obok informacji o cenach w budownictwie, jest także autorem i producentem komputerowych programów kosztorysowych SeKo PRIX-WKI, SeKo PRIX, SeKo SMART, programu do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji SeKo WKI oraz programu do tworzenia specyfikacji technicznych - SeKo Spec. Organizuje kursy i szkolenia z zakresu kosztorysowania i zawierania umów na roboty budowlane. Doradza w sprawach kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych, waloryzacji kontraktów, umów o roboty budowlane, podatku VAT. Eksperci SEKOCENBUD opracowują wyceny, opinie, ekspertyzy i badania rynku materiałów i robót budowlanych.

Firma aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach integrujących firmy i osoby związane z dziedziną kosztorysowania w budownictwie. Od ponad dwudziestu lat organizuje coroczne konferencje naukowo – techniczne w Ciechocinku oraz przez wiele lat Ranking Biur Kosztorysowych.