Kontakt

SEKOCENBUD Sp. z o.o.

02-670 Warszawa,
ul. Puławska 182

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIII Wydz. Gosp. KRS 0000092639
Kapitał zakładowy 112 700 zł,

NIP 526-021-04-41

Nr konta SEKOCENBUD Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A. O/Warszawa  
nr r-ku 39 1240 5963 1111 0000 4798 9414

tel. 22 24 25 400
faks 22 24 25 401
e-mail: sekretariat@sekocenbud.pl


Dział handlu i marketingu:

Prenumerata

tel: 22 24 25 412; fax: 22 24 25 441
e-mail: prenumerata@sekocenbud.pl

Sprzedaż wysyłkowa

tel: 22 24 25 450; fax: 22 24 25 441
e-mail: sprzedaz@sekocenbud.pl

Sprzedaż oprogramowania

tel: 22 24 25 450
e-mail: programy@sekocenbud.pl

Współpraca z punktami sprzedaży

tel: 22 24 25 430; fax. 22 24 25 441
e-mail: hurt@sekocenbud.pl

Dział Reklamy

tel: 22 24 25 430; fax. 22 24 25 441
e-mail: reklama@sekocenbud.pl

Redakcja wydawnictw SEKOCENBUD

tel: 22 24 25 419; 22 24 25 422; 22 24 25 432
e-mail: sekretariat@sekocenbud.pl

Serwis branżowy raportsekocenbud.pl

tel: 22 24 25 436
e-mail: raport@sekocenbud.pl

Dział oprogramowania

tel: 22 24 25 423; 22 24 25 440
e-mail: seko@sekocenbud.pl

SEKOakademia (Dział szkoleń)

tel: 22 24 25 430
e-mail: szkolenia@sekocenbud.pl