FAQ - często zadawane pytania


Formularz zgłoszenia serwisowego

  1. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie/zgłoszenie serwisowe. (zgodnie z art. 6 pkt. 1 RODO). Okres przetwarzania danych jest równy okresowi realizacji celu przetwarzania rozszerzonym o okres przedawnienia roszczeń określony w Art. 118 Kodeksu cywilnego (3 lata) lub inne przepisy prawa. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest SEKOCENBUD Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182. Dokładniejsze informacje o stosowaniu RODO znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: www.sekocenbud.pl/firma/rodo/