SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Zarząd firmy

Zarząd firmy OWEOB Promocja Sp. z o.o.

Prezes – mgr Mariola Gala-de Vacqueret

Prokurent – mgr inż. Andrzej Wypych