Zarząd firmy

Zarząd firmy SEKOCENBUD Sp. z o.o.

Prezes – mgr Mariola Gala-de Vacqueret

Prokurent – mgr inż. Andrzej Wypych