Aktywacja i uruchomienie cennika na CD

Na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) cenniki SEKOCENBUD mające formę bazy danych są utworem podlegającym ochronie prawnej – legalne korzystanie z nich odbywa się na podstawie udzielonej licencji. Licencja obowiązuje dla takiej ilości stanowisk, dla jakiej została opłacona (poza specjalnymi przypadkami jest to licencja jednostanowiskowa).
Treść licencji jest wyświetlana i akceptowana przez Użytkownika (licencjobiorcę) podczas pierwszego uruchomienia przeglądarki cenników.

W związku z częstymi naruszeniami warunków licencji oraz pojawianiu się nielegalnych kopii naszych produktów w Internecie, rozpoczęliśmy zabezpieczanie cenników SEKOCENBUD w formie elektronicznej.
Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję korzystania z cenników w wersji zabezpieczonej: uruchamiania przeglądarki (z aktywacją cennika) oraz uzyskiwania danych do importu do programów kosztorysowych.

Uruchomienie przeglądarki

Po uruchomieniu przeglądarki cenników SEKOCENBUD (z płyty CD lub zainstalowanej z pliku online) wyświetlone zostaną warunki licencji. Po ich zaakceptowaniu pojawi się pojawi się okno aktywacji aplikacji.

W pierwszym kroku należy wybrać  sposób aktywacji produktu: standardową (z rejestracją Użytkownika) lub anonimową. Zalecamy wybranie aktywacji z rejestracją – w razie awarii lub utraty kodu produktu, możliwe będzie jego odzyskanie. Aktywacja anonimowa nie oferuje tej możliwości.


W aktywacji z rejestracją kolejnym krokiem jest zalogowanie się do systemu obsługi licencji. Można tego dokonać podając swoją nazwę konta (login) oraz hasło. W przypadku utraty hasła, system pozwala na jego odzyskanie. Jeśli konto Użytkownika nie zostało jeszcze utworzone, należy tego dokonać klikając przycisk . Po zalogowaniu się, klikamy .
W następnym etapie należy wpisać numer licencji dostarczony razem z cennikiem.

Program weryfikuje numer licencji w trakcie wpisywania. Po prawidłowym wprowadzeniu całego numeru pojawi się ikona , należy wówczas kliknąć , co pozwoli na przejście do ostatniego kroku aktywacji. Jeśli numer licencji nie jest całkowicie wprowadzony, lub jest wprowadzony błędnie, wyświetlana jest ikona , a kliknięcie  powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

W kolejnym kroku aktywacji, na ekranie wyświetlona zostanie informacja o sposobie aktywacji „on-line” (automatyczny przez Internet), której dokonuje się po kliknięciu przycisku .

Po krótkim czasie potrzebnym do wymiany informacji pomiędzy komputerem Użytkownika i serwerem licencyjnym SEKOCENBUD pojawi się okienko informujące o udanej aktywacji lub z komunikatem o błędzie w przypadku aktywacji nieudanej. Jeśli komputer Użytkownika nie zdoła połączyć się z serwerem licencyjnym, zostanie udostępniona możliwość aktywacji off-line (bez połączenia Internetowego).

UWAGA! W niektórych systemach operacyjnych (Windows XP) może pojawić się okno informujące o konieczności odznaczenia opcji „Chroń mój komputer i dane przed działaniem nieautoryzowanych programów”.

Po zamknięciu tego okna przyciskiem , w kolejnym oknie należy postąpić zgodnie z komunikatem - odznaczyć podaną opcję oraz kliknąć przycisk

 

W razie problemów/pytań dotyczących aktywacji prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

cenniki@sekocenbud.pl
tel. 22 24-25-412 / 22 24-25-450