SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Zbliża się czas, w którym niezmiennie od 25 lat, spotykaliśmy się na Konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku. W naszym środowisku Konferencja, jak wiemy z Państwa opinii, była oczekiwana z dużym zainteresowaniem i weszła na stałe do kalendarza spotkań profesjonalistów z branży budowlanej. Każda z tych Konferencji była zawsze dla nas wielkim wyzwaniem merytorycznym i organizacyjnym. Ogromna praca całego Zespołu z reguły była doceniana przez Państwa, uczestników tych Konferencji. Dawało nam to olbrzymią satysfakcję i energię do przygotowywania nowych kolejnych edycji.

W tym roku wyjątkowa sytuacja w kraju, związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wymusiła podjęcie trudnej decyzji o odwołaniu tegorocznej Konferencji. Nadrzędna jest dla nas troska o zdrowie wszystkich uczestników, gości oraz naszych pracowników.

Mamy nadzieję, że spotkamy się w Ciechocinku za rok, jak zawsze w czasie pięknej polskiej jesieni.

Już dziś czekamy na Państwa maile i telefony z propozycjami tematów, które powinny znaleźć się w obszarze prelekcji i dyskusji w czasie Konferencji.

Mariola Gala-de Vacqueret - Prezes Zarządu OWEOB Promocja Sp. z o.o.


Historia

Lista dotychczasowych konferencji

Ciechocinek 2019 - XXV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„MATRYCA RYZYK A WYNAGRODZENIE WYKONAWCY W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH
WALORYZACJA NARZĘDZIEM MINIMALIZACJI RYZYKA INFLACYJNEGO”.

Ciechocinek 2018 - XXIV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„WYCENA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
PRZESŁANKI WALORYZACJI CENY KONTRAKTOWEJ”.

Ciechocinek 2017 - XXIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„ZMIANY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE
– WYBRANE ASPEKTY W PRAKTYCE”.

Ciechocinek 2016 - XXII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„CENA LUB KOSZT CYKLU ŻYCIA
NOWE UWARUNKOWANIA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE”.

Ciechocinek 2015 - XXI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„ROLA KOSZTORYSU W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ETAPIE WYBORU OFERTY I REALIZACJI INWESTYCJI – teoria i praktyka”.

Ciechocinek 2014 - XX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
„PRAWIDŁOWA WYCENA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – problemy, przykłady, narzędzia wspomagające”.

Ciechocinek 2013 - XIX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
NAJWIĘKSZE RYZYKA I BŁĘDY W PROCEDURACH UDZIELANIA, REALIZACJI I ROZLICZANIA ZAMÓWIEŃ NA ROBOTY BUDOWLANE

Ciechocinek 2012 - XVIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
FORMUŁA ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – WARUNKI STOSOWANIA I EWENTUALNE ZAGROŻENIA

Ciechocinek 2011 - XVII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KRYTERIA WYBORU OFERTY, WADY DOKUMENTACJI KOSZTOWEJ, WYKLUCZANIE WYKONAWCÓW Z POSTĘPOWANIA ORAZ ROZLICZANIE WADIUM W ŚWIETLE USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ciechocinek 2010 - XVI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
ZAWIERANIE UMÓW I WYCENA ROBÓT W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – błędy, spory, rozstrzygnięcia i ich skutki

Ciechocinek 2009 - XV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WYCENA I KONTROLA KOSZTÓW W PROCESIE INWESTYCYJNYM – zarządzanie kosztami inwestycji budowlanych w zamówieniach publicznych

Ciechocinek 2008 - XIV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PRAKTYCZNE ASPEKTY USTALANIA WYNAGRODZEŃ I ICH WALORYZACJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Ciechocinek 2007 - XIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – ustalanie wynagrodzenia, waloryzacja, potrącenia, kary, roboty dodatkowe i zamienne

Ciechocinek 2006 - XII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
INWESTYCJE BUDOWLANE W SEKTORZE PUBLICZNYM – aktualne uwarunkowania i aspekty praktyczne

Ciechocinek 2005 - XI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTOWA W PROCESIE BUDOWLANYM

Ciechocinek 2004 - X  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
INŻYNIER BUDOWNICTWA W ZARZĄDZANIU KONTRAKTAMI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Ciechocinek 2003 - IX  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI - JAK TO LICZYĆ?

Ciechocinek 2002 - VIII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI - CO TO JEST?

Ciechocinek 2001 - VII  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
UNOWOCZEŚNIAMY KOSZTORYSOWANIE?

Ciechocinek 2000 - VI  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PRZEDMIAR ROBÓT – OBOWIĄZEK CZY POTRZEBA?

Ciechocinek 1999 - V  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PO CO WYCENIAĆ KOSZTORYS INWESTORSKI

Ciechocinek 1998 - IV  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI – CZY JESZCZE POTRZEBNY?

Ciechocinek 1997 - III  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
DLACZEGO METODA UPROSZCZONA W KOSZTORYSOWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH?

Ciechocinek 1996 - II  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
PO CO KOSZTORYS INWESTORSKI?

Ciechocinek 1995 - I  KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA
KOSZTORYS INWESTORSKI I OFERTOWY W PRZETARGACH I UMOWACH BUDOWLANYCH?