SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Błyskawica 6/2018więcej
  • Biuletyny waloryzacyjno-regionalne 2 kw. 2018 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 2 kw. 2018 r. NOWE OBIEKTY!więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 2 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Biuletyny cen robót 2 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Informacje kwartalne RMS 2 kw. 2018 r. NOWE MATERIAŁY! NOWY DZIAŁ!więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2018więcej

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI więcej

Po raz pierwszy publikujemy kalkulowane stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. więcej

Errata do zeszytu IRS 2 kw. 2018 r. więcej

Zmiana w taryfie przesyłek kurierskich od 29.03.2018 r. więcej