Ukazały się

  • Błyskawica 6/2024więcej
  • Biuletyny waloryzacyjno-regionalne 2 kw. 2024 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 2 kw. 2024 r.więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 2 kw. 2024 r.więcej
  • Biuletyny cen robót 2 kw. 2024 r. NOWE CENY!więcej
  • Informacje kwartalne RMS 2 kw. 2024 r. NOWE MATERIAŁY!więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 1 półrocze 2024 r.więcej
  • KNR SEK 2-04 Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANITwięcej

Misja

Naszą misją jest dostarczenie wiedzy o kosztorysowaniu i wiarygodnych informacji o cenach w budownictwie. Spełniając ją chcemy dążyć do osiągnięcia niekwestionowanej pozycji lidera. Realizację tego celu wspiera zaangażowana i profesjonalnie przygotowana załoga oraz system wartości przestrzegany w naszej firmie: jakość, rzetelność i satysfakcja Klientów.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Uwaga! Podejrzane oferty na zakup cenników SEKOCENBUD więcej

Poprawka do wersji elektronicznej cennika RMS 4 kw 2022 została opublikowana na naszej stronie www więcej