SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ukazały się

  • Biuletyny waloryzacyjno-regionalne 4 kw. 2018 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 4 kw. 2018 r. NOWE OBIEKTY!więcej
  • Błyskawica 11/2018więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 4 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Biuletyny cen robót 4 kw. 2018 r. NOWE CENY ROBÓT!więcej
  • Informacje kwartalne RMS 4 kw. 2018 r. NOWE MATERIAŁY!, NOWE JEDNOSTKI SPRZĘTOWE!więcej
  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 2 półrocze 2018więcej
  • KNR SEK 2-04 Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANITwięcej

Misja

Naszą misją jest dostarczenie wiedzy o kosztorysowaniu i wiarygodnych informacji o cenach w budownictwie. Spełniając ją chcemy dążyć do osiągnięcia niekwestionowanej pozycji lidera. Realizację tego celu wspiera zaangażowana i profesjonalnie przygotowana załoga oraz system wartości przestrzegany w naszej firmie: jakość, rzetelność i satysfakcja Klientów.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

 

 

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Errata do zeszytu BCP 4 kw. 2018 r. więcej

Poprawka do elektronicznej wersji cennika RMS 3 kw 2018 została opublikowana na naszej stronie www więcej

Przekazujemy Państwu kolejną aktualizację programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI więcej

Po raz pierwszy publikujemy kalkulowane stawki godzinowe obliczone na podstawie minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. więcej

Zmiana w taryfie przesyłek kurierskich od 29.03.2018 r. więcej