Ukazały się

  • Biuletyn cen ubezpieczeniowych 2 półrocze 2023r.więcej
  • Biuletyny waloryzacyjno-regionalne 3 kw. 2023 r.więcej
  • Biuletyny cen zagregowanych 3 kw. 2023 r. NOWE OBIEKTY!więcej
  • Błyskawica 8/2023więcej
  • Biuletyny cen robót scalonych 3 kw. 2023 r.więcej
  • Biuletyny cen robót 3 kw. 2023 r. NOWE CENY!więcej
  • Informacje kwartalne RMS 3 kw. 2023 r. NOWE MATERIAŁY! NOWY SPRZĘT!więcej
  • KNR SEK 2-04 Technologie ocieplania budynków w systemach ARSANITwięcej

Misja

Naszą misją jest dostarczenie wiedzy o kosztorysowaniu i wiarygodnych informacji o cenach w budownictwie. Spełniając ją chcemy dążyć do osiągnięcia niekwestionowanej pozycji lidera. Realizację tego celu wspiera zaangażowana i profesjonalnie przygotowana załoga oraz system wartości przestrzegany w naszej firmie: jakość, rzetelność i satysfakcja Klientów.

Szkolenia

Organizujemy szkolenia, dotyczące kosztorysowania, szacowania wartości zamówień publicznych oraz wykonywania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Są one organizowane w formie warsztatów, z możliwością rozszerzenia programu o część, dotyczącą obsługi kosztorysowego programu komputerowego SeKo PRIX/SMART/WKI-Plan. więcej»

 

Szczegóły znajdziecie Państwo także w naszych aktualnych wiadomościach – zachęcamy do subskrypcji naszego newslettera.

Asysta techniczna

Dla użytkowników naszych programów oferujemy również asystę techniczną oraz indywidualne szkolenia dotyczące obsługi programów SeKo PRIX/SMART/WKI. więcej»

Aktualności

Przekazujemy Państwu aktualizację 18.1 programów SeKo PRIX, SMART, PRIX-WKI oraz SeKo WKI więcej

Uwaga! Podejrzane oferty na zakup cenników SEKOCENBUD więcej

Poprawka do wersji elektronicznej cennika RMS 4 kw 2022 została opublikowana na naszej stronie www więcej

Z ogromnym żalem żegnamy naszego Kolegę Ryszarda Trzcielińskiego – wieloletniego Respondenta systemu SEKOCENBUD z regionu wielkopolskiego. więcej