Historia firmy

 

Początki Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA związane są z okresem rezygnacji z nakazowych zasad gospodarowania w budownictwie, rozpoczętym wiosną 1987 roku. Okazało się wtedy, że możliwe jest organizowanie doradztwa ekonomicznego, wdrażanie rynkowych zasad kosztorysowania i ustalania cen w budownictwie przez jednostki gospodarcze, działające poza sektorem państwowym. Grono osób związanych z Komitetem Ekonomiki Budownictwa, funkcjonującym w ramach Zarządu Głównego PZITB, podjęło inicjatywę utworzenia prywatnej firmy, mającej za cel upowszechnianie zasad i metod gospodarki rynkowej w budownictwie. Firma została zarejestrowana na przełomie czerwca i lipca 1987 roku. Od początku nosi nazwę: Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o; przez wiele lat miała swoją siedzibę w Warszawie, przy ul. Hożej 50.

Pierwotnym celem działalności było wdrażanie rynkowych zasad gospodarki (rzeczoznawstwo, seminaria, kursy, opinie), a następnie - opracowywanie i rozpowszechnianie informacji o cenach w budownictwie. Galopująca inflacja, która wystąpiła w Polsce od 1988 roku, spowodowała przyspieszenie prac w zakresie metodologii i form opracowywania informacji o cenach w budownictwie. W tym okresie utworzono pierwszą sieć firmowych respondentów oraz opracowano system zbierania, przetwarzania i publikowania informacji o stawkach robocizny, kosztach zakupu, kosztach pośrednich, zysku, cenach materiałów i najmu sprzętu budowlanego.

System ten nazwano SEKOCENBUD i jest to skrót od Systemu Komputerowej Informacji o Cenach w Budownictwie. Pomysłodawczynią tej nazwy była doc. dr Krystyna Rachtan.

Szczególne znaczenie w tworzeniu zasad i metodologii Systemu SEKOCENBUD miały trzy regionalne zespoły:

  • w Warszawie: mgr Henryk Rogala, inż. Jerzy Czubak, mgr inż. Andrzej Górniecki, mgr inż. Feliks Kulejewski i inż. Henryk Żebrowski,
  • we Wrocławiu: mgr inż. Kazimierz Bulski, mgr inż. Andrzej Gzela i dr inż. Janusz Traczyk,
  • w Katowicach: inż. Kazimierz Barnat, mgr inż. Lech Gutry i mgr inż. Andrzej Kalus.

Do organizacji pierwszej sieci respondentów przyczynili się również: dr Andrzej Borowicz w Łodzi, dr inż. Janusz Kulejewski w Warszawie i mgr inż. Winicjusz Krotla w Katowicach.

Od momentu pojawienia się wydawnictwa SEKOCENBUD znalazły swoje miejsce i uznanie na rynku. Od 1989 roku zaczęły się ukazywać informacje kwartalne o cenach materiałów budowlanych, instalacyjnych sanitarnych, elektrycznych, o cenach najmu sprzętu i stawkach robocizny, kosztów zakupu, kosztów pośrednich i narzutach zysku.

Następnie ukazały się biuletyny cen jednostkowych robót - budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robót remontowych.

Od początku 1990 roku zaczęła ukazywać się „Błyskawica” - miesięcznik informujący o wybranych cenach materiałów, najmu sprzętu i stawkach robocizny, przeznaczony przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw budowlanych, najbardziej narażonych na skutki inflacji.

Odpowiednio do postępującej liberalizacji gospodarki powstawały nowe wydawnictwa, w tym - poszukiwane przez rzeczoznawców majątkowych Biuletyny cen zagregowanych elementów i obiektów budowlanych BCO, później Biuletyn cen asortymentów robót BCA, od 2008 roku ukazuje się Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP, poświęcony przygotowaniu terenu pod budowę z rynkowymi cenami robót. W roku 1996, w wyniku przekształcenia biuletynu Wiadomości systemu SEKOCENBUD, powstał miesięcznik Licz i Buduj.

Zmieniały się także formy wydawania publikacji – od roku 1992 informacja kwartalna o cenach czynników produkcji oraz Błyskawica, a od 1996 roku - biuletyny cen prostych, wydawane są także w wersjach elektronicznych.

OWEOB PROMOCJA, zwolennik i propagator uproszczenia systemów kosztorysowania, rozpoczął w 1994 roku wydawanie Biuletynów cen scalonych robót, wspomagających stosowanie uproszczonej metody kosztorysowania. W związku ze zmianami przepisów, Biuletyny cen scalonych przestały ukazywać się w 2005 roku, a ich miejsce z powodzeniem zajęły Biuletyny cen jednostkowych robót, wydawane w ramach Systemu SEKOCENBUD.

Rzetelność i wiarogodność informacji wydawnictw SEKOCENBUD została dostrzeżona również przez resort budownictwa, który powierzył firmom OWEOB PROMOCJA i ORGBUD-SERWIS z Poznania opracowanie Załącznika nr 2 i 3 do rozporządzenia MSWiA, a następnie MRRiB, dotyczących podstaw sporządzania kosztorysów inwestorskich.  

Aktualnie OWEOB PROMOCJA jest krajowym liderem w dziedzinie dostarczania informacji o cenach w budownictwie. Firma wyróżnia się aktywnością i kompleksowością działania, oferując obok informacji o cenach, programy kosztorysowe SeKo PRIX i SeKo SMART, komputerowy program do obliczania wartości kosztorysowej inwestycji SeKo WKI-Plan, program SeKo Spec, kursy i szkolenia z zakresu kosztorysowania i zawierania umów na roboty budowlane, doradztwo w sprawach kosztorysowania robót i rozliczania robót budowlanych, waloryzacji kontraktów, umów o roboty budowlane, podatku VAT.

Na zlecenie firm, przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych firmowi eksperci opracowują wyceny, opinie, ekspertyzy, badania rynku materiałów budowlanych itp. OWEOB PROMOCJA aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach integrujących firmy i osoby związane z dziedziną kosztorysowania w budownictwie, organizując od kilkunastu lat coroczne konferencje w Ciechocinku oraz Ranking Biur Kosztorysowych.

W 2008 roku OWEOB PROMOCJA przeniosła się do nowej siedziby w biurowcu Natpoll w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4. To kolejny krok w rozwoju firmy i tworzeniu nowych, lepszych warunków pracy, umożliwiających podnoszenie jakości wydawnictw.

W 2009 roku OWEOB Promocja Sp z o.o. otrzymała zaszczytny tytuł DIAMENTU FORBESA 2009, a rok później po raz kolejny - DIAMENTU FORBESA 2010. To prestiżowy ranking polskich przedsiębiorstw, przygotowany przez miesięcznik Forbes we współpracy z Wywiadownią Gospodarczą Dun&Bradstreet. Lista laureatów tego tytułu została opracowana na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. Wycena ta uwzględnia m.in. poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje na podstawie danych z ostatnich trzech lat.

Obecność w tak znamienitym gronie potwierdza wysoką pozycję, jaką w trakcie dwudziestopięcioletniej obecności na rynku specjalistycznych wydawnictw branży budowlanej wypracował sobie OWEOB Promocja - wydawca systemu SEKOCENBUD oraz producent programów kosztorysowych SeKo PRIX, SeKo SMART i SeKoWKI-Plan.

W roku 2012 firma OWEOB Promocja Sp. z o.o. obchodziła jubileusz 25-lecia swojego powstania. Trwa rozwój firmy i ciągłe dostosowywanie do nowych wyzwań i stale rosnących potrzeb klientów. Nowa strona i sklep internetowy spełniają oczekiwania coraz bardziej wymagających Gości i Klientów. Znane i uznane firmowe produkty są poszerzane i optymalizowane. Część z nich, w wersji elektronicznej, można kupić i pobrać przez Internet o każdej porze dnia i nocy, przez siedem dni w tygodniu. Programy kosztorysowe z grupy Seko są dostępne w najnowszej technologii pracy „w chmurze”. W kolejne 25-lecie firma wkroczyła w doskonałej kondycji, pełna pomysłów i chęci do jak najlepszego spełniania oczekiwań swoich obecnych i przyszłych Klientów.

W 2014 r. wprowadziliśmy do sprzedaży nowy program SeKo PRIX-WKI, który bardzo szybko zyskał uznanie naszych Klientów. W marcu 2015 roku otrzymaliśmy za niego najbardziej cenioną nagrodę na rynku budowlanym - statuetkę TOP Builder 2015.

 

W 2017 roku, 7 czerwca, w warszawskim teatrze „Kamienica” odbyła się jubileuszowa uroczystość 30-lecia firmy OWEOB Promocja Sp. z o.o. Wśród wielu wspaniałych gości, którzy wzięli udział w obchodach, reprezentujących resorty rządowe, organizacje branżowe oraz zaprzyjaźnione firmy i wydawnictwa, nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które reprezentował Minister Andrzej Adamczyk, oraz Urzędu Zamówień Publicznych, reprezentowanego przez Dyrektora Departamentu Prawnego Bogdana Arytmowicza.

W OWEOB Promocja nie spoczywamy na laurach, cały czas wsłuchujemy się w potrzeby i oczekiwania naszych Klientów. W styczniu 2018 roku swoją premierę miał  nasz kolejny produkt – Internetowy Portal Cenowy Sekocenbud.NET. Portal stwarza możliwość dostępu do informacji cenowych praktycznie w każdym miejscu, również za pośrednictwem przenośnych urządzeń z dostępem do Internetu. Dzięki zastosowaniu technologii płatności bezpośrednich Przelewy24 zakup dostępu do baz cenowych jest możliwy o każdej porze, przez 365 dni w roku. Nowością, jaką oferuje portal Sekocenbud.NET jest możliwość zakupu dostępu do wybranych, pojedynczych cen, bez konieczności zakupu całego zeszytu lub płyty CD.

W początkowej fazie działalności na portalu zamieszczone zostały informacje o:

  • stawkach robocizny kosztorysowej (z wydawnictwa IRS),
  • narzutach Kp, Kz i Z (z wydawnictwa IRS),
  • cenach materiałów (notowanych i katalogowych - z wydawnictw IMB, IMI, IME oraz portalu cenowego e-Sekocenbud),
  • cenach pracy i najmu oraz kosztów jednorazowych sprzętu (z wydawnictwa IRS).

W roku 2019 Internetowy Portal Cenowy Sekocenbud.NET został poszerzony o kolejne działy z bieżącymi i archiwalnymi danymi cenowymi:

  • asortymenty robót (BCA),
  • roboty drogowe (BCD),
  • roboty przygotowawcze (BCP).

Rok 2019, to także jubileusz 25-lecia prestiżowych Konferencji Naukowo-Technicznych organizowanych co roku jesienią w Ciechocinku. Po raz kolejny patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych. W zacnym gronie Partnerów ponownie powitaliśmy: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Izbę Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców oraz Kancelarię JDP, a patronat medialny objęli: Inżynier Budownictwa, Builder oraz Wiadomości Projektanta Budownictwa.
Jak zawsze, zapewniliśmy aktualne, ciekawe tematy wykładów oraz zadbaliśmy o wysoki poziom merytoryczny wydarzenia. Przez lata w naszych konferencjach wzięły udział tysiące osób. Jubileuszowe wydarzenie było okazją do powitania wielu nowych Uczestników, a także do spotkania z naszymi stałymi gośćmi. Obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Dyrektor Tomasz Żuchowski oraz przedstawiciel Urzędu Zamówień Publicznych – Dyrektor Bogdan Artymowicz, którzy wystąpili ze swoimi prelekcjami.
W trakcie uroczystej Gali 25. Konferencji, ogłoszono wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego Rankingu Biur Kosztorysowych.

Trzecią dekadę XXI wieku OWEOB Promocja Sp. z o.o. rozpoczął od zmiany siedziby. Od marca 2021 roku nowym adresem spółki jest ul. Puławska 182 w Warszawie. Nowoczesne biuro w świetnej lokalizacji świadczy o chęci ciągłego rozwoju spółki, zapewniając przy tym komfortowe warunki pracy swoim pracownikom i lepszy dostęp dla klientów.

W roku 2022 przyszło nam świętować zacny jubileusz 35-lecia istnienia firmy. Ze względu na niespokojną sytuację za naszą wschodnią granicą postanowiliśmy skupić nasze działania jubileuszowe w mediach społecznościowych organizując dla naszych klientów liczne akcje promocyjne i konkursy. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie i już odliczamy czas do kolejnych obchodów.

Rok 2023 zapisał się w historii firmy jako czas, w którym SEKOCENBUD stał się oficjalną nazwą firmy. Tym samym nazwa Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa "PROMOCJA" Sp. z o.o., która funkcjonowała przez ponad 35 lat przeszła do historii. Od 30 czerwca 2023 roku jesteśmy SEKOCENBUD Sp. z o.o.