SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Vademecum Kosztorysanta - Zesz. 20 Wyd. VIII

Vademecum Kosztorysanta - Zesz. 20 Wyd. VIII
Kod produktu: VK0820
Wzorce i metody w kosztorysowaniu rynkowym (w obliczaniu ceny)
Dostępność: Dostępny
25,00 zł

Szczegółowy opis produktu

Poradnik dla kosztorysantów i służb inwestycyjnych

Autor: Janusz Traczyk

Spis treści:

Wstęp

 1. Wzorce wykorzystywane do opisu sposobu (określenia zasad) wyceny robót i obiektów budowlanych
  1. Formalno-prawne podstawy stosowania wzorców (regulaminów)
  2. Uproszczona metoda kalkulacji kosztorysowej stosowana w warunkach rynkowych
   1. Formuła kalkulacji uproszczonej
   2. Jednostki przedmiarowe w kalkulacji uproszczonej
   3. Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej
  3. Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej stosowana w warunkach rynkowych
   1. Formuły kalkulacji szczegółowej
   2. Jednostkowe nakłady rzeczowe (nr, nm, ns) stosowane w metodzie kalkulacji szczegółowej
   3. Koszty pośrednie (Kp) i zysk (Z)
  4. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania w warunkach rynkowych
   1. Rodzaje kosztorysów
   2. Podstawy sporządzania kosztorysów w warunkach rynkowych
  5. Zasady rozliczania robót w warunkach szczególnych
  6. Zadania stron przy sporządzaniu kosztorysów
   1. Podstawowe zadania Zamawiającego, (w zależności od rodzaju kosztorysu)
   2. Podstawowe zadania Wykonawcy robót
   3. Zadania dodatkowe stron
 2. Zasady ustalania cen za roboty budowlane w zamówieniach publicznych – opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia
  Opis sposobu obliczenia ceny przedmiotu zamówienia - wzór Wskazówki praktyczne dla Zamawiajacego - ujęcie wariantowe do wyboru
 3. Uzgadnianie cen za roboty budowlane poza zamówieniami publicznymi
 4. Zestawienie wybranych publikacji (wydawnictw) zawierających ceny czynników produkcji oraz ceny robót i obiektów – wykorzystywane w kalkulacjach kosztorysowych
  1. Publikacje cenowe do kosztorysowania metodą uproszczoną
   1. Publikacje zawierające ceny jednostkowe robót podstawowych
   2. Publikacje zawierające ceny jednostkowe elementów (asortymentów) rozliczeniowych, grup robót
   3. Publikacje zawierające ceny jednostkowe części obiektów, elementów konstrukcyjnych i obiektów
  2. Publikacje cenowe do kosztorysowania metodą szczegółową
   1. Ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej – Cr, ceny jednostkowe materiałów – Cm, ceny jednostkowe pracy sprzętu – Cs)
   2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku
 5. Indeks pojęć i definicji
Cecha produktu Jej wartość
Liczba stron40
Rok (wydania)2020
Wydanie (numer)VIII
Producent / WydawcaOWEOB Promocja Sp. z o.o.
Rodzaj nośnikapapier
Grupa wydawnictwPoradniki
Liczba zeszytów/części/tomów1

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani kiienci mogą pisać opinie. Prosimy zalogować się lub zarejestrować