SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Vademecum Kosztorysanta - Zesz. 19 Wyd. VII

Vademecum Kosztorysanta - Zesz. 19 Wyd. VII
Kod produktu: VK0719
Podstawy prawne w kosztorysowaniu inwestorskim

Dostępność: Dostępny
25,00 zł

Szczegółowy opis produktu

Poradnik dla kosztorysantów i służb inwestycyjnych

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
 • Ustawa prawo zamówień publicznych (wyciąg)
 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
  1. Słownik Główny - Dział 45000000-7 Roboty Budowlane
  2. Wersja skrócona CPV - grupy i klasy (wg redakcji)
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych
Cecha produktu Jej wartość
Liczba stron84
Rok (wydania)2019
Wydanie (numer)VII
Producent / WydawcaOWEOB Promocja Sp. z o.o.
Rodzaj nośnikapapier
Grupa wydawnictwPoradniki
Liczba zeszytów/części/tomów1

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani kiienci mogą pisać opinie. Prosimy zalogować się lub zarejestrować