SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Vademecum kosztorysanta

Vademecum Kosztorysanta jest niezastąpionym narzędziem pracy dla wszystkich, zajmujących się kosztorysowaniem w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczy, instruuje, podpowiada, daje gotowe rozwiązania trudnych i nietypowych problemów. Jest idealną pomocą w działach przygotowania i obsługi inwestycji, przy tworzeniu ofert wykonawczych, weryfikowaniu kosztorysów i rozliczeniach zrealizowanych robót i obiektów. Przedstawia dokumenty prawne, regulujące tworzenie kosztorysów, przekazuje wiedzę o katalogach normatywnych i zasadach obmiarowania robót, prezentuje komputerowe programy kosztorysowe, wprowadza w tajniki zaawansowanej wiedzy kosztorysowej.

Najkrócej mówiąc - wszystko, co trzeba wiedzieć o kosztorysowaniu, można znaleźć w VIII wydaniu Vademecum Kosztorysanta.

Dostępne produkty

Indywidualna analiza nakładów rzeczowych z przykładami

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Indywidualna kalkulacja kosztów zakupu

Dostępność: Dostępny
25,00 zł