SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Vademecum kosztorysanta

Vademecum Kosztorysanta jest niezastąpionym narzędziem pracy dla wszystkich, zajmujących się kosztorysowaniem w szerokim tego słowa znaczeniu. Uczy, instruuje, podpowiada, daje gotowe rozwiązania trudnych i nietypowych problemów. Jest idealną pomocą w działach przygotowania i obsługi inwestycji, przy tworzeniu ofert wykonawczych, weryfikowaniu kosztorysów i rozliczeniach zrealizowanych robót i obiektów. Przedstawia dokumenty prawne, regulujące tworzenie kosztorysów, przekazuje wiedzę o katalogach normatywnych i zasadach obmiarowania robót, prezentuje komputerowe programy kosztorysowe, wprowadza w tajniki zaawansowanej wiedzy kosztorysowej.

Najkrócej mówiąc - wszystko, co trzeba wiedzieć o kosztorysowaniu, można znaleźć w VIII wydaniu Vademecum Kosztorysanta.

Dostępne produkty

Komplet składający się z 21 zeszytów w 2 segregatorach.

Dostępność: Dostępny
315,00 zł
Szacowanie wartości inwestycji i robót budowlanych


Część 1
Wartość kosztorysowa inwestycji - (WKI) - szacunkowy łączny koszt inwstycji
Część 2
Wartość planowanych kosztów prac projektowych i planowanych kosztów robót budowlanych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Metoda uproszczona w kalkulacji kosztorysowej

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kalkulacja szczegółowa w kosztorysowaniu robót budowlanych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Baza normatywna nakładów rzeczowych
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Zasady przedmiarowania robót ziemnych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Zasady przedmiarowania robót ogólnobudowlanych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Zasady przedmiarowania robót instalacyjnych, elektrycznych i inżynieryjnych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Układ i treść kosztorysu
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kosztorys inwestorski
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kosztorys ofertowy i zamienny
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kosztorys powykonawczy
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kalkulacja cen najmu i pracy sprzętu
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kalkulacja kosztorysowa rusztowań na budowie
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Programy komputerowe w kosztorysowaniu budowlanym

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Przykład kosztorysowania komputerowego Przykład A. Roboty instalacyjne - centralne ogrzewanie Przykład B. Przyłącze kanalizacyjne
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Przykłady kosztorysów robót branżowych

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Kosztorys w umowach o roboty budowlane

Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Podatek VAT w budownictwie
Dostępność: Dostępny
25,00 zł
Wzorce i metody w kosztorysowaniu rynkowym (w obliczaniu ceny)
Dostępność: Dostępny
25,00 zł