SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

SeKo SPEC Specyfikacje Techniczne - Zest. 1-50 / CD

SeKo SPEC Specyfikacje Techniczne - Zest. 1-50 / CD
Kod produktu: STKPL50CD/17
Zestaw Standardowych Specyfikacji Technicznych - Roboty Ogólnobudowlane i Instalacyjne

Dostępność: Dostępny
1060,00 zł

Szczegółowy opis produktu

Zestaw Specyfikacji Technicznych Robót Ogólnobudowlanych i Instalacyjnych Zeszyty 1 - 50

Spis tytułów zeszytów:


01. Wymagania ogólne.
02. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V .
03. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV .
04. Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
05. Betonowanie. Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia).
06. Roboty hydroizolacyjne. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków.
07. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków.
08. Roboty izolacyjne. Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej.
09. Roboty hydroizolacyjne. Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
10. Roboty murarskie.
11. Posadzki przemysłowe Posadzki z żywic epoksydowych i poliuretanowych.
12. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
13. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych narażonych na agresję chemiczną. Okładziny ceramiczne pomieszczeń mokrych. Hydroizolacja pomieszczeń mokrych (uszczelnienie zespolone).
14. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje balkonów. Okładziny ceramiczne balkonów. Hydroizolacja balkonów (uszczelnienie zespolone).
15. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych. Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych (uszczelnienie zespolone).
16. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Okładziny ceramiczne tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja zespolona tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
17. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych. Okładziny ceramiczne niecek basenowych. Hydroizolacja niecek basenowych (uszczelnienie zespolone).
18. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody. Warstwy użytkowe – okładziny tarasów naziemnych. Hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody.
19. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody  Warstwy użytkowe – okładziny tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Hydroizolacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody.
20. Tynkowanie. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.
21. Tynkowanie. Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.
22. Tynkowanie. Roboty renowacyjne. Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne.
23. Tynkowanie. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) .
24. Montaż drzwi balkonowych i okien.
25. Roboty malarskie.
26. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych.
27. Wykonanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu dachówką.
28. Wykonywanie pokryć dachowych. Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
29. Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu papą.
30. Pokrywanie podłóg i ścian. Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach.
31. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
32. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych.
33. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych.
34. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego.
35. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej.
36. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych. Roboty w zakresie przewodów, montażu opraw, osprzętu, urządzeń  i odbiorników energii elektrycznej.
37. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów.
38. Instalowanie systemów alarmowych i anten. Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP). Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO).
39. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Roboty w zakresie ochrony odgromowej.
40. Montaż rozdzielnic elektrycznych.
41. Instalacyjne roboty elektryczne. Linie energetyczne kablowe. Stacje transformatorowe kontenerowe.
42. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.
43. Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego. Instalowanie linii telefonicznych. Instalowanie infrastruktury kablowej.
44. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego.
45. Mikrotuneling (roboty podziemne inne niż dotyczące tuneli, szybów  i kolei podziemnych).
46. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Reprofilacja.
47. Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych. Iniekcja.
48. Powierzchniowa ochrona betonu przed agresją chemiczną.
49. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych.  Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego i drogowego  oraz sygnalizacji świetlnej.
50. Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów. Naprawa podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej  i sanitarnej z zastosowaniem metody rękawa utwardzanego na miejscu.


Cecha produktu Jej wartość
Liczba stron
Rok (wydania)2017
Wydanie (numer)
Producent / WydawcaOWEOB Promocja Sp. z o.o.
Rodzaj stanowiskaNie
Liczba zeszytów/części/tomów50
Typ programuedytor specyfikacji
Rodzaj nośnikaCD
Grupa wydawnictwNie

Napisz własną recenzję

Tylko zarejestrowani kiienci mogą pisać opinie. Prosimy zalogować się lub zarejestrować