SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W IV kw. 2021 r. dział A zawiera 3 153 pozycje materiałowe.

W dziale B publikujemy ceny 672 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

 

 

Dostępność: Dostępny
62,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W IV kw. 2021 r. dział A zawiera 3 223 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 531 Nasuwki ciśnieniowe trójdzielne do połączeń sztywnych z żeliwa sferoidalnego,
- 584
Łączniki rurowe nr kat. 9122 do rur żeliwnych, stalowych, AC, PVC.

W dziale B publikujemy ceny 1 116 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

Dostępność: Dostępny
62,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

 

NOWOŚĆ!

W IV kw. 2021 r. dział A zawiera 2 119 pozycji materiałowych. W stosunku do ubigłego kwartału zakres notowań został powiększony o materiały w podgrupie:

- 180 Pustaki ścienne POROTHERM Dryfix

- 252 Płytki gresowe szkliwione, wielkoformatowe.

W dziale B publikujemy ceny 1 794 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.
W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:

- BMI Icopal Sp. z o.o. Zduńska Wola (IZW) Papa asfaltowa z warstwą folii aluminiowej na welonie szklanym

- Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Warszawa - POROTHERM (WGB) - Pustaki Porotherm DRYFIX, pustaki Porotherm PROFI.

Dostępność: Dostępny
68,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.
 

W części III. CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - obejmuje ceny poracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego wymagającego obsługi etatowej. Zawiera on 213 jednostek sprzętowych, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD.

Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego, który nie wymaga obsługi etatowej. Zawiera on 262 jednostki sprzętowe, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD.

Dział C - obejmuje ceny wynajmu sprzętu budowalanego w wybranych firmach świadczących usługi sprzętowe w budownictwie. W dziale tym publikujemy 190 cen usług sprzętowych.

Dział D - obejmuje koszty jednorazowe sprzętu budowlanego.

Dostępność: Dostępny
68,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
275,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
275,00 zł