SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

 

NOWOŚĆ!

W III kw. 2021 r. dział A zawiera 2 121 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 1 789 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.
W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:

- Fakro Sp. z o.o. (FAK)  Okna do dachóiw płaskich DEF DUO 08, otwierane elektrycznie w systemie z-Wave, z pasywnym paskiem szybowym,
                                           Okna dachowe, obrotowe, drewniane FTP-V U5 WiFi, z automatycznym nawiewnikiem V40P, sterowane za pomocą aplikacji ze smartfona

Dostępność: Dostępny
64,60 zł
68,00 zł
Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W III kw. 2021 r. dział A zawiera 3 153 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o materialy w podgrupie:
- 723 Centrale sygnalizacji pożarowej, automatycznego gaszenia oraz centrale sterujące gaszeniem.

W dziale B publikujemy ceny 717 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

 

 

Dostępność: Dostępny
58,90 zł
62,00 zł
Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W III kw. 2021 r. dział A zawiera 3 217 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 543 Kręgi z betonu kl. C35/45, kręgi żelbetowe łączone na zaprawę i łączone na uszczelkę,
- 580
Kurki kulowe kołnierzowe - PN 1,6 MPa, nr kat. 565,
- 650
Przewody (prostki) i kształtki wentylacyjne prostokątne, ze stali nierdzewnej 1.4301 oraz ze stali kwasoodpornej 1.4404, przewody i kształtki wentylacyjne prostokątne, stalowe, oddymiające typu PD,
- 681
Uszczelki do połączeń prefabrykatów betonowych.

W dziale B publikujemy ceny 1 119 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

Dostępność: Dostępny
58,90 zł
62,00 zł
Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

NOWOŚĆ !

 

W części III. CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO

Dział A - obejmuje ceny poracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego wymagającego obsługi etatowej. Zawiera on 213 jednostek sprzętowych, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD.

Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego, który nie wymaga obsługi etatowej. Zawiera on 262 jednostki sprzętowe, których ceny notowane są w systemie SEKOCENBUD. W tym kwartale wprowadziliśmy ceny nowej jednostki sprzętowej o symbolu:

- 71191 Zaciskarka do rur, do Ø 110 mm.

Dział C - obejmuje ceny wynajmu sprzętu budowalanego w wybranych firmach świadczących usługi sprzętowe w budownictwie. W dziale tym publikujemy 190 cenyusług sprzętowych.

Dział D - obejmuje koszty jednorazowe sprzętu budowlanego.

Punkt 1 w tym dziale - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego na przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy) dla 86 jednostek sprzętowych.

Dostępność: Dostępny
64,60 zł
68,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
261,25 zł
275,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
261,25 zł
275,00 zł