SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
312,00 zł

Zestaw Informacji kwartalnych.

 

Dostępność: Dostępny
312,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

 

W III kw. 2022 r. dział A zawiera 2 112 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 1 600 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

ERRATA str.16

Dostępność: Dostępny
80,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W III kw. 2022 r. dział A zawiera 3 224 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został został powiększony o materiały w pogrupie:

634 Rury trzonowe karbowane i rury teleskopowe z pokrywą pełną i z wpustem do studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego.

W dziale B publikujemy ceny 1 024 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

Dostępność: Dostępny
74,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W III kw. 2022 r. dział A zawiera 3 146 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 559 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

 

Dostępność: Dostępny
74,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.
 

 

 

Dostępność: Dostępny
80,00 zł