SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
198,55 zł
209,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
198,55 zł
209,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W IV kw. 2018 r. dział A zawiera 2 143 pozycje materiałowe.

W dziale B publikujemy ceny 2 233 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

Dostępność: Dostępny
52,25 zł
55,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W IV kw. 2018 r. dział A zawiera 3 071 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 634 Wpusty ściekowe podłogowe, wzór francuski,
- 639 Dyfuzory napowietrzające ścieki lub wodę, rurowe.

W dziale B publikujemy ceny 1 819 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- TEKA POLSKA Sp. z o.o. (TEK) Zlewozmywaki jednokomorowe, wpuszczane BE.

                               

Dostępność: Dostępny
47,50 zł
50,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W IV kw. 2018 r. dział A zawiera 3 168 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 958 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

Dostępność: Dostępny
47,50 zł
50,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

 NOWOŚĆ!

W IV kw 2018 w części III w dziale A, wprowadziliśmy ceny dwóch nowych jednostek sprzętowych o symbolach:
- 11141 Koparka przeładunkowa kołowa o max. udźwig 5-8 t,
- 11142 Koparka przeładunkowa kołowa o max. udźwig 12-14 t.

Dostępność: Dostępny
52,25 zł
55,00 zł