SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
230,85 zł
243,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
230,85 zł
243,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W I kw. 2019 r. dział A zawiera 2 133 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 132 Słupek łańcuchowy U-12b, słupek blokujący U-12c, 
- 156 Elementy odblaskowe typu U-1c mocowane do barier.

W dziale B publikujemy ceny 2 179 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

 

Dostępność: Dostępny
55,10 zł
58,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W I kw. 2019 r. dział A zawiera 3 074 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 583 Hydranty nadziemne i podziemne.

W dziale B publikujemy ceny 1 800 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony o nowe produkty następujących producentów:
- Fabryka Armatur JAFAR SA Jasło (JAF) Zasuwy nożowe z trzpieniem niewznoszącym, hydranty nadziemne z pojdynczym i podwójnym zamknięciem, hydranty podziemne z podwójnym zamknięciem, zawory napowietrzająco-odpowietrzające 2-stopniowe.

                               

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W I kw. 2019 r. dział A zawiera 3 168 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 956 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

 NOWOŚĆ!

W I kw. 2019 r. w części III w dziale B, wprowadziliśmy ceny dwóch nowych jednostek sprzętowych o symbolach:
- 45411 Listwa wibracyjna spalinowa, długość 2-3m,
- 45421 Listwa wibracyjna podwójna, elektryczna, długość 3,20-5,20m.

 

Dostępność: Dostępny
55,10 zł
58,00 zł