SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
230,85 zł
243,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
230,85 zł
243,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
219,44 zł
231,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2019 r. dział A zawiera 2 136 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 132 Bariery U-11a szczeblinkowe, bariery U-12a z poprzeczką,
- 147 Masa chemoutwardzalna do poziomego oznakowania dróg,
- 156 Elementy odblaskowe punktowe ,,kocie oczko''.

W dziale B publikujemy ceny 2 048 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

 

Dostępność: Dostępny
55,10 zł
58,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2019 r. dział A zawiera 3 107 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 563 Rury dwuwarstwowe PE100 RC, PN 16 SDR 11 i SDR17, do wody; rury dwuwarstwowe PE100 RC, PN 16 SDR 11, do gazu.

W dziale B publikujemy ceny 1 608 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych- zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

                               

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W II kw. 2019 r. dział A zawiera 3 166 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 918 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

Dostępność: Dostępny
50,35 zł
53,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

 

 

Dostępność: Dostępny
55,10 zł
58,00 zł