SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
242,25 zł
255,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
242,25 zł
255,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

 

W II kw. 2020 r. dział A zawiera 2 132 pozycje materiałowe.

W dziale B publikujemy ceny 1 920 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.


Dostępność: Dostępny
59,85 zł
63,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W II kw. 2020 r. dział A zawiera 3 150 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 658 Wibroizolatory(amortyzatory) kołpakowe typu KA oraz sprężynowe typu ISOTOP; opaski montażowe przeciwdrganiowe typu OM do montażu wentylatorów kanałowych.

 

W dziale B publikujemy ceny 1 617 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony m.in. o nowe produkty następujących producentów:
- JAFAR SA Jasło (JAF) Zasuwy nożowe z trzpieniem niewznoszącym typ 2005,
- LECHAR Sp. z o.o. (LEC) Kompensatory elastomerowe, dwusferyczne T8.2020,
- TEKA POLSKA Sp. z o.o. (TEK) Płyta kuchenna indukcyjna IZF 64600 BK MSP.

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W II kw. 2020 r. dział A zawiera 3 159 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 886 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

 

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.Dostępność: Dostępny
59,85 zł
63,00 zł