SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Informacje kwartalne RMS

Informacje kwartalne o cenach czynników produkcji budowlanej są najczęściej stosowaną bazą cenową do kosztorysowania. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Dostępne produkty

Zestaw Informacji kwartalnych.
Dostępność: Dostępny
242,25 zł
255,00 zł
Zestaw Informacji kwartalnych.

Dostępność: Dostępny
242,25 zł
255,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB zawiera ceny materiałów notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W I kw. 2020 r. dział A zawiera 2 125 pozycji materiałowych. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupie:
- 156
Separator Drogowy z tworzywa sztucznego U-25c (U-14e) o wym. 110x40x80 cm, azyl drogowy z tworzywa sztuczmego - o wym. 500x500x100m.

W dziale B publikujemy ceny 1 971 materiałów budowlanych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony m.in. o nowe produkty następujących producentów:
- Gerda Sp. z o. o. (GER) Drzwi antywłamaniowe wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Dostępność: Dostępny
59,85 zł
63,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI zawiera ceny materiałów instalacyjnych notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

NOWOŚĆ!

W I kw. 2020 r. dział A zawiera 3 143 pozycje materiałowe. W stosunku do ubiegłego kwartału zakres notowań został powiększony o następujące materiały w podgrupach:
- 521 Prostki (rury) żeliwne bezkielichowe typu SML o długości 1,0 m,
- 533 Kolana, trójniki, zwężki żeliwne kanalizacyjne bezkielichowe typu SML, czyszczaki żeliwne kanalizacyjne (z pokrywą) typu SML, obejmy zaciskowe CV do rur żeliwnych bezkielichowych typu SML,
- 634 Zasuwy burzowe z tworzywa sztucznego.

W dziale B publikujemy ceny 1 619 materiałów istalacyjnych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej.

W tej edycji dział ten został zaktualizowany oraz poszerzony m.in. o nowe produkty następujących producentów:
- CEWOK Sp. z o.o. (CEW) - Zawory regulacyjne z siłownikami elektrycznymi typu 3222-5824 i 3214,
- ORAS OLESNO Sp. z o.o. (ORA) - Elementy zestawów spłukujących do pisuarów Oras Electra, baterie umywalkowe, kuchenne, baterie wannowo-natryskowe, bidetowe i zestaw natryskowy.

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł

Wydawnictwo Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME zawiera ceny materiałów elektrycznych, notowane w miejscach sprzedaży, w układzie cen minimalnych, maksymalnych i średnich krajowych oraz ceny ofertowe, pochodzące z cenników producentów i dystrybutorów.

W I kw. 2020 r. dział A zawiera 3 160 pozycji materiałowych.

W dziale B publikujemy ceny 899 materiałów elektrycznych wg producentów i przedstawicieli handlowych - zamieszczonych w kolejności alfabetycznej. 

 

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł

Wydawnictwo Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców, a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w przekrojach województw i wybranych miast.

NOWOŚĆ!

W I kw. 2020 r. w części III w dziale B, rozdział 13 wprowadziliśmy ceny nowej jednostki sprzętowej o symbolu:
- 13312 Glebogryzarka spalinowa szer. robocza 90 cm.

Dostępność: Dostępny
59,85 zł
63,00 zł