SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Wydawnictwo Błyskawica

"Błyskawica" jest wydawnictwem miesięcznym zawierającym ceny czynników produkcji (średnie krajowe stawki robocizny kosztorysowej oraz wybrane ceny materiałów i najmu sprzętu budowlanego), ceny jednostkowe wybranych robót inwestycyjnych i remontowych, wskaźniki narzutów: kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku oraz ceny budowy domu jednorodzinnego energooszczędnego wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu.

Dostępne produkty

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

 

Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

 

 

 

Dostępność: Dostępny
30,00 zł

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

 

Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

 

 

 

 

Dostępność: Dostępny
30,00 zł

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu. Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS)

 

 

Dostępność: Dostępny
23,00 zł