SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
133,95 zł
141,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
133,95 zł
141,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2019 r. do biuletynu BCA wprowadzono 1 nową pozycję z cenami jednostkowymi:
- posadzki z desek klejonych barlineckich, dębowych (seria LIFE), układanych na klej poliuretanowy, z cokołami /grupa 30/.

 

Dostępność: Dostępny
47,50 zł
50,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

NOWOŚĆ!

W I kwartale 2019 r. biuletyn BCD poszerzono o 9 nowych pozycji cenowych:
- ustawienie słupków blokujących - U-12c w dziale D-07.06.02.13,
- montaż belek prefabrykowanych sprężonych typu ,,odwrócone T'' w dziale M-23.04.02, 
- montaż belek prefabrykowanych sprężonych typu ,,T'' w dziale M-23.04.03.12.

 

Dostępność: Dostępny
57,00 zł
60,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł