SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
108,30 zł
114,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

 

NOWOŚĆ!

Od I kw. 2018 r. zmieniony został układ i poziom scalenia robót w dziale 38 "Roboty kowalsko-ślusarskie". Zamiast poprzedniego układu ceny jednostkowe robót ślusarsko-kowalskich zaprezentowane zostały w pięciu pozycjach cenowych o wyższym poziomie agregacji.
Ponadto  w tym kwartale do biuletynu wprowadzono 2 nowe pozycje z cenami jednostkowymi:
- posadzki z tworzyw sztucznych z płytek PVC jednowarstwowych Specjal 43 (S i Plus) grub 2 mm /grupa 30/,
- system informacji o zajętości miejsc parkingowych w garażu wielopoziomowym - od 60 do 90 miejsc /grupa 61/.

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

 

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2018 r. biuletyn BCD poszerzono o 32 nowe pozyce cenowe:
- nawierzchnie z mieszanki SMA 16 JENA w dziale D-05.03.13.10,
- ustawienie luster drogowych w dziale D-07.02.01.60.

 

Dostępność: Dostępny
54,15 zł
57,00 zł
Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
32,30 zł
34,00 zł