SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny scalone

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
144,40 zł
152,00 zł
Zestaw Biuletyny scalone.

Dostępność: Dostępny
144,40 zł
152,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen asortymentów robót BCA zawiera jednostkowe ceny robót na wyższym poziomie agregacji z nie standardowymi jednostkami miary (np. wypust, pkt. itp.).

Dostępność: Dostępny
51,30 zł
54,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót drogowych, mostowych i torowych BCD zawiera jednostkowe ceny robót: drogowych, mostowych, kolejowych oraz tramwajowych. Roboty wydzielone są na elementy rozliczeniowe zgodnie z klasyfikacją GDDKiA; uwzględniają także wymagania Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

NOWOŚĆ
W I kwartale 2020 r. biuletyn BCD poszerzono o 15 nowych pozycji cenowych:
- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w dziale D-04.03.01.10,
- wykonanie azyli (wysepek) dla pieszych w dziale D-07.01.01.62,
- separatory drogowe z tworzyw sztucznych w dziale D-07.01.01.63,
- ułożenie ścieków z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm w dziale D-08.05.06.11,
- wykonanie ław fundamentowych w deskowaniu, beton kl. C30/37 - bez zabezpieczenia ścian wykopu w dziale M-21.20.01.13,
- wykonanie ustroju belkowego z betonu klasy C35/45 o rozpiętości przęsła do 20 m w dziale M-23.01.02.15,
- wykonanie płyt przejściowych z betonu w dziale M-29.05.01.11.

Dostępność: Dostępny
61,75 zł
65,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót przygotowawczych BCP zawiera jednostkowe ceny robót: rozebrania obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury, robót ziemnych przygotowawczych, usunięcia zadrzewień i ich ochrony, wierceń i badań gruntu, wywozu materiałów rozbiórkowych, prac pomiarowych, tymczasowych dla potrzeb budowy.

NOWOŚĆ
W I kwartale 2020 r. biuletyn BCP poszerzono o 14 nowych pozycji z cenami robót:
- mechaniczne frezowanie pniaków, rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów - w dziale 451.25.01.20,
- wywiezienie zrąbków samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km - w dziale 451.35.05.00.

Dostępność: Dostępny
37,05 zł
39,00 zł