SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
188,10 zł
198,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
188,10 zł
198,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 NOWOŚĆ!

W II kwartale 2020 r. do biuletynu BRZ wprowadzono 16 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- ręczne kopanie rowów dla kabli - w dziale 2.1.110.10.0 (na podstawie KNR 2-01),
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe (wykonywane ręcznie) - w dziale 2.1.110.10.0 (na podstawie KNR 2-31),
- obramowanie jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej - w dziale 2.7.561.00.0 (na podstawie KNR 2-31).

 

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2020 r. biuletyn BRI poszerzono o 2 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- montaż baterii umywalkowych pneumatycznych (samozamykających) - w dziale 3.3.120.02 (na podstawie KNR-W 2-15G).

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2020 r. do biuletynu BRR wprowadzono 58 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- uzupełnienie izolacji termicznej lub akustycznej z wełny mineralnej sufitu podwieszanego z płyt g-k - w dziale 3.7.120.00.2 (na podstawie KNR-0 9-29),
- uzupełnienie profili głównych CD 60 i profili przyściennych UD rusztu pojedynczego lub krzyżowego oraz okładzin sufitu podwieszanego z płyt g-k - w dziale 4.2.400.00.2 (na podstawie KNR-0 9-29).

 

 

Dostępność: Dostępny
47,50 zł
50,00 zł