SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2018 r. zeszyt BRB został poszerzony o 26 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- ułożenie na przygotowanym podłożu parkietu (bez listew przyściennych, szlifowania i lakierowania), z drewna na kleju Mapei ULTRABOUND ECO P909 2K oraz na kleju Mapei ULTRABOUND P902 2K - w dziale 4.3.532.00.1 (na podstawie ZKNR C-2.1),
- ułożenie posadzki z płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych "Specjal 43" (S i Plus), grub. 2,0 mm - w dziale 4.3.515.00.1 (na podstawie ZNNR 2).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2018 r. zeszyt BRI został poszerzony o 40 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, układ wężownicy - ślimakowy lub meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.11.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- montaż ogrzewania podłogowego - część instalacyjna, zagęszczony rozstaw rur w strefach brzegowych, układ wężownicy ślimakowy lub meandrowy, woda grzewcza o temperaturze od 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi z rur wielowarstwowych o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.11.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- montaż ogrzewania podłogowego - część budowlana, wykonanie płyty grzewczej zbrojnej lub niezbrojnej, woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C, rurociągi o średnicy 16 lub 20 mm - w dziale 3.3.441.13.1 (na podstawie KNR-I 0-31),
- próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 15 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy), i rozstawie rur w wężownicy 75, 150, 225, 300 mm - w dziale 3.3.641.00 (na podstawie KNR-I 0-31),
- regulacja instalacji ogrzewania podłogowego o średnicy rurociągu 16 i 20 mm (bez względu na rodzaj układu wężownicy), i rozstawie rur w wężownicy 75, 150, 225, 300 mm - w dziale 3.3.664.00 (na podstawie KNR-I 0-31).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2018 r. do biuletynu wprowadzono 2 nowe pozycje z cenami następujących robót:
- nadproża z kamienia (granitu) przycinanego, wykonywane na zaprawie cementowej - w dziale 2.5.281.40.4 (na podstawie TZKNBK cz. IV),
- wymiana pojedynczych płytek z PVC obiektowych, jednowarstwowych "Specjal 43" (S i Plus) - w dziale 4.3.10.00.2 (na podstawie KNR 4-01).

 

 

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł