SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
165,30 zł
174,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2018 r. zeszyt BRZ został poszerzony o 9 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- Rozbiórki konstrukcji i elementów budynków i budowli przy całkowitej rozbiórce obiektów - w dziale 1.2.000 (na podstawie KNR AT-03).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W IV kwartale 2018 r. zeszyt BRI został poszerzony o 21 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż oraz wymiana wpustów żeliwnych, podłogowych - w dziale 3.3.220.03 (na podstawie KNNR 4 i KNNR 8),
- przepustnice (klapy) zwrotne kołowe, stalowe - w dziale 3.3.520.01.1 (na podstawie KNR-W-SEK 2-17),
- obejmy (kołnierze) ogniochronne - w dziale 3.3.700.00 (na podstawie KNR-W 2-15G).

Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.
Dostępność: Dostępny
34,20 zł
36,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

 

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł