SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
203,30 zł
214,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
203,30 zł
214,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 2186 pozycji w tym:
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 131 pozycji
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inzynierii lądowej i wodnej - 2055 pozycji.

NOWOŚĆ !

W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 8 nowych pozycji w następującm dziale :

- 2.6.194.00.00 Urządzenia dylatacyjne.

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4279 pozycji w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 2376 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 426 pozycji,
Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1477 pozycji.

NOWOŚĆ !

W tym kwartale biuletyn poszerzono o 31 nowych pozycji z cenami następujących robót:

- ściany budynków jednokondygnacyjnych i wielokondygnacyjnych o grupości 36,5 cm i 48 cm z bloczków YTONG EnergoUltra+ PP2,2/0,3 S+GT mechanicznie i ręcznie przycinanych - w dziale 2.5.212.00.1 (na podstawie KNR-SEK 2-02 i KNR-W 2-02),
- montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - Porta - w dziale 4.2.150.00.1 (na podstawie KNNR-2),
- motaż ościeżnic regulowanych PORTA SYSTEM do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych - w dziale 4.2.180.00.1 (na podstawie KNNR-SEK 2).

Dostępność: Dostępny
49,40 zł
52,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 4236 pozycji w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1502 pozycje,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2734 pozycje.

 

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3610 pozycji w tym:
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - 1176 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 2434 pozycje.

 

 

Dostępność: Dostępny
41,80 zł
44,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3406 pozycji w tym:
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1612 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

Dostępność: Dostępny
51,30 zł
54,00 zł