SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
188,10 zł
198,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
188,10 zł
198,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 NOWOŚĆ !

W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 17 nowych pozycji w następujących działach :

- 1.7.000 Wywiezienie gruzu, dłużyc, gałęzi, karpiny,
- 2.1.1900.00.0 Zasypanie wykopów,
- 2.1.310.00.0 Nasypy i skarpy z gruntów kat. I-IV,
- 2.2.200.00 Odwiezienie, dowiezienie i przemieszczanie ziemi,
- 2.6.990.00.0 Próbne obciążenie

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

Dostępność: Dostępny
45,60 zł
48,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W tym kwartale biuletyn poszerzono o 8 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym - w dziale 3.3.230.01 (na podstawie KNNR 4),

- montaż ustępów z założeniem deski sedesowej - w dziale 3.3.230.03 (na podstawie KNR-W 2-15G),

- wymiana miski porcelanowej dla osób niepłnosprawnych oraz desek sedesowych z tworzywa sztucznego - w dziale 3.3.230.03 (na podstawie KNR 4-02).

 

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

Dostępność: Dostępny
38,95 zł
41,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

NOWOŚĆ !

W tym kwartale do biuletynu wprowadzono 85 nowych pozycji z cenami następujących robót :

- mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy Koelner i prętów ze stali nierdzewnej gwintowanych z końcówką heksagonalną Koelner R-STUDS A4 do podłoży betonowych, kamiennych i skalnych - w dziale 2.5.182.20.2 (na podstawie KNR DC-03).

 

Dostępność: Dostępny
47,50 zł
50,00 zł