SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Dostępne produkty

Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł
Zestaw Biuletynów cen robót.

Dostępność: Dostępny
173,85 zł
183,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ zawiera jednostkowe ceny robót: ziemnych, związanych z wykonaniem i utrzymaniem terenów zieleni, nawierzchni na drogach, ulicach i placach, z zakresu ochrony środowiska, fundamentów specjalnych, konstrukcji mostowych nowych oraz remontowych, melioracyjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 NOWOŚĆ!

W II kwartale 2019 r. do biuletynu BRZ wprowadzono 26 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż krawężników kamiennych i betonowych - w dziale 2.6.310.00.0 (na podstawie KNR-2-33),
- roboty remontowe krawężników kamiennych i betonowych - w dziale 2.7.510.00.0 (na podstawie KNR 2-31).

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót budowlanych inwestycyjnych BRB zawiera ceny jednostkowe robót inwestycyjnych ogólnobudowlanych oraz montażu konstrukcji metalowych i elementów wyposażenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 

 

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót instalacyjnych BRI zawiera ceny jednostkowe robót instalacyjnych inwestycyjnych i remontowych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2019 r. biuletyn BRI poszerzono o 16 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- montaż rur PVC ciśnieniowych łączonych na wcisk, w gotowych wykopach skarpowych na głęb. do 4,0m lub wykopach umocnionych na głęb. do 3,0m - w dziale 2.4.110.04.1 (na podstawie KNNR 4),
- montaż hydrantów pożarowych na kolanach stopowych kołnierzowych, podziemnych oraz nadziemnych - w dziale 2.4.120.02.1 (na podstawie KNNR 11),
- montaż rurociągów kanalizacyjnych PVC kielichowych w gotowych wykopach  umocnionych o normalnej wilgotności, na głęb. do 5m - w dziale 2.4.210.04.1 (na podstawie KNNR 11),
- montaż kanałów z rur PVC, łączonych na wcisk; montaż kształtek PVC kanalizacyjnych  łączonych na wcisk- kolan i trójników - w dziale 2.4.210.04.1 (na podstawie KNNR 4).

 

Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót elektrycznych BRE zawiera ceny jednostkowe robót dla instalacji elektrycznych, energetycznych, teletechnicznych, sygnalizacyjnych i multimedialnych - wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych oraz inżynieryjnych, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.
Dostępność: Dostępny
36,10 zł
38,00 zł

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków i budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

NOWOŚĆ!

W II kwartale 2019 r. do biuletynu BRR wprowadzono 49 nowych pozycji z cenami następujących robót:
- ręczne czyszczenie i mycie posadzek, okien, drzwi, schodów, oraz ciśnieniowe mycie posadzek i elewacji, a także usuwanie namułu i szlamu z pomieszczeń - w dziale 4.6.200.00.2 ( na podstawie KNR-0 9-21),
- ozonowanie pomieszczeń - w dziale 4.7.200.00.2 (na podstawie KNR-0 9-21).

 

 

Dostępność: Dostępny
43,70 zł
46,00 zł