SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

SEKOCENBUD - informacje cenowe

Wydawnictwa logo SEKOCENBUD w wersji drukowanej oraz elektronicznej (CD, on-line).

Proszę wybrać jedną z podkategorii poniżej.

Dostępne podkategorie

Dostępne produkty

Wydawnictwo Biuletyn cen robót remontowo-budowlanych oraz zabytkowych BRR zawiera ceny jednostkowe robót remontowych ogólnobudowlanych, w tym robót wykonywanych w obiektach zabytkowych oraz rozbiórek i wyburzeń budynków oraz budowli, skalkulowanych w oparciu o bazę normatywną.

 Przedstawione w niniejszym biuletynie ceny obejmują 3403 pozycje w tym:
Dział 1. Przygotowanie terenu pod budowę - 127 pozycji,
Dział 2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części - 1609 pozycji,
Dział 3. Wykonywanie instalacji budowlanych - 157 pozycji,
Dział 4. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - 1510 pozycji.

Dostępność: Dostępny
54,00 zł