SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

SEKOCENBUD - informacje cenowe

Wydawnictwa logo SEKOCENBUD w wersji drukowanej oraz elektronicznej (CD, on-line).

Proszę wybrać jedną z podkategorii poniżej.

Dostępne podkategorie

Dostępne produkty

Wydawnictwo - Informacja miesięczna o stawkach robocizny oraz o cenach wybranych robót, materiałów i sprzętu Błyskawica zawiera wybrane ceny czynników produkcji (stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny pracy sprzętu i najmu sprzętu budowlanego), wskaźniki narzutów (kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku), wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych oraz ceny budowy domu jednorodzinnego.

części  XI  "Błyskawicy", począwszy od numeru 01/2018, publikujemy ceny jednostkowe budowy domu jednorodzinnego wolno stojącego energooszczędnego "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu (KOMPLEKS).

Produkt jest zabezpieczony elektronicznie

Dostępność: Dostępny
19,95 zł
21,00 zł