SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Witamy w sklepie internetowym SEKOCENBUD  

Oferujemy kompleksowy wybór produktów, związanych z kosztorysowaniem i wyceną robót budowlanych.


Asortyment produktów w sklepie podzielony jest na dwa główne działy:


Sprzedaż wysyłkowa
, zawierający:


Prenumerata, zawierający:

 


UWAGA! Od 28.01.2016 r regulamin został uzupełniony o regulacje dotyczące korzystania z kuponów rabatowych. 
Od 25.05.2018 do regulaminu zostały wprowadzone zapisy RODO.


Od dnia 1.10.2019 będziemy w inny sposób rozliczać koszty wysyłki (podstawa prawna art. 29a ust. 6 ustawy o VAT).
Do tej pory koszty wysyłki były wyszczególnione w oddzielnej pozycji na fakturze z 23% stawką VAT.
Od 1.10.2019 koszty wysyłki będą rozliczane(dodawane) proporcjonalnie na wszystkie pozycje znajdujące się na dokumencie.


Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zestawieniem kosztów wysyłki (nowy cennik wysyłek od 29.03.2018 r.)