Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne

Zestaw składa się z:

 • Biuletynu cen regionalnych w budownictwie – BCR (kwartalnik)
 • Zagregowanych wskaźników waloryzacyjno-prognostycznych – ZWW (kwartalnik)

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie - BCR

Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR zawiera:

regionalne stawki robocizny kosztorysowej, regionalne wskaźniki narzutów Kp, Kz i Z, regionalne ceny materiałów budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, regionalne ceny najmu sprzętu budowlanego, regionalne rynkowe ceny robót

 • ziemnych i nawierzchniowych
 • budowlanych
 • instalacji elektrycznych
 • instalacji sanitarnych

 • regionalne kalkulowane ceny robót 

  • ziemnych i nawierzchniowych
  • budowlanych
  • instalacji elektrycznych
  • instalacji sanitarnych

 • regionalne kalkulowane ceny obiektów budowlanych

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne - ZWW

Zagregowane wskaźniki waloryzacyjno-prognostyczne ZWW zawierają zbiór informacji, dotyczących prognoz oraz długookresowych zmian cen:

 • czynników produkcji budowlanej,
 • obiektów budowlanych, inżynieryjnych, instalacyjnych i elektrycznych,
 • produkcji budowlanej.

Podstawowym celem wydawnictwa jest umożliwienie uczestnikom procesów inwestycyjnych dokonywania przeszacowań i przeceny robót oraz obiektów budowlanych, a w szczególności:

 • przeceny wartości robót lub obiektów z powodu zmian cen czynników produkcji w przypadkach, w których opracowywanie szczegółowych kosztorysów w różnych poziomach cen jest niemożliwe, niecelowe lub zbyt pracochłonne
 • przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych realizowanych w długich cyklach inwestycyjnych,
 • waloryzacji wartości kontraktów na wykonanie robót i obiektów budowlanych w związku ze zmianami cen, waloryzacji wartości istniejących obiektów budowlanych

Publikowane dane oznaczają procentowy wzrost lub spadek w stosunku do poprzedniego okresu.

Prognozy publikowane w wydawnictwie umożliwiają uczestnikom procesów inwestycyjnych planowanie budżetów inwestycji oraz uwzględnianie ryzyka inflacyjnego w wynagrodzeniach ryczałtowych przyszłych kontraktów.

Biuletyn składa się z czterech rozdziałów:
I  – Prognozy zmian cen w budownictwie,
II  – Informacja o zmianach cen czynników produkcji budowlanej,
III – Informacja o zmianach cen obiektów,
IV – Informacja o zmianach cen produkcji budowlanej wg GUS.Kup w naszym e-Sklepie

 • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalne - aktualne wydanie Kup teraz
 • Wydania archiwalne Kup teraz