Informacje o cenach czynników produkcji RMS

Zestaw składa się z czterech, kwartalnie wydawanych zeszytów:

 • Informacja o cenach materiałów budowlanych - IMB
 • Informacja o cenach materiałów instalacyjnych - IMI
 • Informacja o cenach materiałów elektrycznych - IME
 • Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego - IRS

Informacje kwartalne zawierają rynkowe ceny materiałów i pracy sprzętu budowlanego, rynkowe stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym i regionalnym oraz rynkowe narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Służą do sporządzania kosztorysów metodą szczegółową i rozliczeń w kosztorysach powykonawczych.
Informacje o cenach czynników produkcji RMS ukazują się w połowie każdego kwartału.

IMB

Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB

Zeszyt składa się z dwóch działów:

 • Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów budowlanych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
  Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 • Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów budowlanych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
  Ceny materiałów budowlanych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

IMI

Informacja o cenach materiałów instalacyjnych IMI

Zeszyt składa się z dwóch działów:

 • Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów instalacyjnych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
  Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 • Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów instalacyjnych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
  Ceny materiałów instalacyjnych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

IME

Informacja o cenach materiałów elektrycznych IME 

Zeszyt składa się z dwóch działów:

 • Dział A zawiera pochodzące z notowań minimalne, maksymalne i średnie krajowe ceny materiałów elektrycznych oraz ceny średnie z doliczonymi kosztami zakupu.
  Dla każdego materiału podawane są następujące informacje: symbol klasyfikacyjny (ETO), pełna nazwa materiału, jednostka miary, ceny (minimalna, maksymalna, średnia oraz cena średnia z kosztami zakupu).
 • Dział B zawiera ceny producentów i przedstawicieli handlowych wybranych materiałów elektrycznych. Są to głównie materiały stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
  Ceny materiałów elektrycznych producentów i przedstawicieli handlowych zawierają następujące informacje: nazwę producenta lub przedstawiciela handlowego, nazwę asortymentu materiałów, rodzaje materiałów tego asortymentu wraz z ich parametrami technicznymi, jednostkami miary i cenami.

IRS

Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów są publikowane w następujących częściach:

 • Część I - STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ:

  • Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach – minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:

   • stolic województw,
   • pozostałych miejscowości w tych województwach,
   • województw ogółem.

   Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

  • Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju - średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.
   Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.
  • Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach – minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski.
   Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rbg) publikowane są dla następujących rodzajów robót: budowlanych - inwestycyjnych, budowlanych - remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, inżynieryjnych oraz wykończeniowych o wysokim standardzie.

 • Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW:

  • Rozdział 1. Wskaźniki narzutów kosztów zakupu - WKz- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla pięciu rodzajów robót: budowlanych-inwestycyjnych, budowlanych-remontowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i inżynieryjnych. Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.
  • Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp- informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich (w %), publikowane analogicznie do wskaźników narzutów kosztów zakupu - zarówno w podziale na rodzaje robót, jak i wartości minimalne, średnie i maksymalne.
  • Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku – Z - informacje o wskaźnikach narzutów zysku (w %), publikowane w tabelach, w układzie analogicznym do Rozdziałów 1 i 2.

 • Część III - CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

  • Dział A - obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.
  • Dział B - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.
  • Dział C - obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.

 • Część IV - KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

  • Rozdział 1 - zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)
  • Rozdział 2 - zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego - przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).

Informacje RMS w formie elektronicznej

Informacje o cenach czynników produkcji RMS dostępne są również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji on-line do pobrania przez Internet. 

Z wersji elektronicznej cennika RMS można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.


Cennik RMS w formie elektronicznej zawiera dodatkowo ponad 80.000 aktualnych cen materiałów i sprzętu pochodzących z portalu sekocenbud.net


Kup w naszym e-Sklepie

 • Informacje o cenach czynników produkcji RMS - aktualne wydanie Kup teraz
 • Wydania archiwalne Kup teraz