Błyskawica

BŁYSKAWICA jest miesięcznikiem, ukazującym się w ostatnim dniu miesiąca.

Zawiera:

 • wybrane ceny czynników produkcji :

  • stawki robocizny kosztorysowej (netto i brutto dla sześciu rodzajów robót),
  • ceny materiałów (budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych),
  • ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego

 • wybrane ceny jednostkowe robót inwestycyjnych i remontowych:

  • ceny robót inżynieryjnych,
  • ceny robót budowlanych,
  • ceny robót instalacyjnych,
  • ceny robót elektrycznych.

 • ceny jednostkowe obiektów:

  • kompleks - Dom jednorodzinny energooszczędny "GARDA" wraz z zagospodarowaniem terenu,
  • Dom jednorodzinny energooszczędny "GARDA" wolno stojący bez podpiwniczenia, z pustaków SILKA.

Ceny materiałów publikowane są jako średnie krajowe ceny nabycia materiałów tj. łącznie z kosztami ich zakupu, a także jako średnie krajowe ceny zakupu materiałów, a więc bez kosztów zakupu. Takie informacje umożliwiają swobodę wyboru sposobu kalkulowania cen robót w kosztorysie.

Ceny pracy sprzętu uwzględniają koszty jednorazowe, obliczone na podstawie rynkowych cen usług. W cenach tych przyjęto przeciętne odległości przewozu sprzętu i najczęściej powtarzające się krotności jego „przerzutów” oraz koszty montażu i demontażu maszyn.

Wybrane ceny jednostkowe robót zostały skalkulowane na podstawie nakładów rzeczowych z katalogów (KNR, KNNR) oraz średnich krajowych stawek robocizny, cen nabycia materiałów i pracy sprzętu oraz średnich krajowych narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku.

 

Błyskawica w wersji elektronicznej

Błyskawica dostępna jest również w formie elektronicznej na płycie CD oraz w wersji on-line do pobrania przez Internet.

Z wersji elektronicznej Błyskawicy można korzystać zarówno przy użyciu dołączonej przeglądarki, jak również wczytywać ją do programów kosztorysowych (obsługujących taką możliwość). Przeglądarka cenników pozwala na różnorodną prezentację ich zawartości, jak również wyszukiwanie i filtrowanie znajdujących się tam danych.


Kup w naszym e-Sklepie