Wartość kosztorysowa inwestycji WKI

Wyliczenie WKI potrzebne jest inwestorowi do określenia ilości środków potrzebnych dla całkowitej realizacji inwestycji, oceny opłacalności inwestycji oraz opracowania harmonogramu zapotrzebowania na środki finansowe. Celem szkolenia jest omówienie co to jest wartość kosztorysowa inwestycji, kto ją powinien wyliczać i jak należy to robić oraz zaprezentowanie programu komputerowego SeKo WKI-PLAN, który umożliwia praktyczną realizację tego zadania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Program:

  1. Podstawy formalne i rzeczowe opracowania WKI
  2. Szacowanie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI).
  3. Struktura szacowanych kosztów – podział na grupy.
  4. Źródła informacji o kosztach inwestycji:

    • wskaźniki cenowe, ceny jednostkowe, stawki,
    • kosztorysy inwestorskie.

  5. Wykorzystywanie programu komputerowego SeKo WKI do szacowania wartości inwestycji.
  6. Błędy popełniane przy sporządzaniu programu inwestycji oraz w szacowaniu jej wartości.