PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH - Kurs

Celem szkolenia jest zapoznanie z zasadami oraz podstawami prawnymi regulującymi zasady kosztorysowania. Omawiane są tu podstawowe pojęcia związane ze sporządzaniem kosztorysów, ich metody i rodzaje, kalkulowanie cen, stawek i narzutów. Ważnym punktem programu szkolenia to wiedza z zakresu przedmiarowania robót budowlanych.

Program:

 1. Podstawy prawne sporządzania kosztorysów inwestorskich oraz określania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych w zamówieniach publicznych.
 2. Podstawy prawne kosztorysowania robót budowlanych,
 3. Metody kosztorysowania robót budowlanych i formuły kalkulacyjne.
 4. Rola założeń i danych wyjściowych w kosztorysowaniu robót.
 5. Zasady sporządzania przedmiarów robót budowlanych.
 6. Poziomy agregacji robót w wycenie wartości zamówienia.
 7. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych (KNR, KNNR, KNP).
 8. Zasady sporządzania analiz indywidualnych nakładów rzeczowych  – analogie, ekstrapolacje i interpolacje, analizy szczegółowe (przykłady).
 9. Składniki szczegółowej kalkulacji kosztorysowej.
 10. Składniki uproszczonej kalkulacji kosztorysowej.
 11. Zasady sporządzania kosztorysu inwestorskiego, ofertowego i powykonawczego.
 12. Źródła cen jednostkowych oraz cen czynników produkcji w kosztorysowaniu inwestorskim i ofertowym. 
 13. Przykłady wyceny rusztowań.
 14. Wycena robót w warunkach utrudnionych.
 15. Zasady uwzględniania maszyn i urządzeń w kosztorysie inwestorskim oraz w kosztorysie ofertowym.