Kosztorysowanie i wycena robót budowlanych dla celów ubezpieczeniowo – odszkodowawczych

Jednym z istotnych obszarów działalności firm ubezpieczeniowych są ubezpieczenia budynków i budowli. Dla zawarcia umowy ubezpieczenia istotne jest określenie ich wartości w celu prawidłowego oszacowania kwoty ubezpieczenia. Ważne jest również prawidłowe oszacowanie wielkości szkody w przypadku zaistnienia zdarzenia będącego przyczyną szkody. Tematyka ta jest przedmiotem szkolenia adresowanego zarówno do firm ubezpieczeniowych jak i do osób zajmujących się zawodowo szacowaniem i likwidacją szkód.

Program:

 1. Program SeKo PRIX w likwidacji szkód 

  • Tworzenie, zapisywanie i odtwarzanie kosztorysów.Kopie awaryjne kosztorysów.Zakładanie i modyfikacje baz cenowych.
  • Tworzenie kosztorysów metodą szczegółową.
  • Tworzenie kosztorysów metodą uproszczoną.
  • Tworzenie kosztorysów metodą mieszaną.

 2. Program SeKo PRIX w likwidacji szkód – tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną.
 3. Program SeKo PRIX w akwizycji ubezpieczeń – wycena obiektów metodą kosztów odtworzenia techniką wskaźnikową i elementów scalonych.
 4. Prezentacja danych, opcje konfiguracyjne.