CO KAŻDY KOSZTORYSANT WIEDZIEĆ POWINIEN - seminarium

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się zawodowo kosztorysowaniem - jego celem jest wskazanie na najczęściej popełniane błędy w obszarze przedmiarowania i wyceny robót, okazją by zdobyć wiedzę jak tych błędów unikać, szansą znalezienia odpowiedzi na nurtujące pytania.

Program:

 1. Rola kosztorysu i  kosztorysanta w przygotowaniu umowy o roboty budowlane:

  •  formy wynagrodzenia i ich wpływ na zastosowane zasady kalkulacji wartości robót
  • waloryzacja kwoty wynagrodzenia i warunki jej stosowania

 2. Skutki prawne wadliwego kosztorysowania dla umów o roboty budowlane
 3. Obowiązki kosztorysanta wg aktualnego stanu prawnego
 4. Błędy w wycenie kosztorysowej robót

  • błędy w kosztorysach inwestorskich
  • błędy w kosztorysach ofertowych
  • błędy w kosztorysach powykonawczych

 5. Zasady przedmiarowania w zamówieniach publicznych
 6. Błędy w przedmiarowaniu robót

  • wynikające z niewłaściwej interpretacji zasad przedmiarowania podanych w KNR-ach i KNNR-ach
  • wynikające z braku lub niejasnych ustaleń w założeniach i danych wyjściowych do kosztorysowania
  • w obliczeniach ilości robót.