SeKo WKI

Program komputerowy przeznaczony do szacowania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (PKPPiRB). Może być wykorzystany również do tworzenia kosztorysów metodą uproszczoną oraz do wyceny wartości odtworzeniowej i rzeczywistej obiektów budowlanych na potrzeby likwidacji szkód majątkowych.

SeKo WKI adresowany jest do: inwestorów, pro­jektantów, kosztorysantów, przygotowujących różnego rodzaju zestawienia kosztów inwestycji budowlanych: finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak również z funduszy pozabudżetowych. Charakterystyczną cechą programu SeKo WKI jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dostępny w programie import plików .ifc oraz możliwość pobierania danych z aplikacji firmy Autodesk pozwala na pracę w techonologii BIM (Building Information Modeling).

W styczniu 2024 ukazała się wersja SeKo WKI 18.2.

Program SeKo WKI służy do:

 • szacowania wartości kosztorysowej inwestycji - na etapie sporządzania programu inwestycji,
 • szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • obliczania planowanych kosztów prac projektowych,
 • obliczania planowanych kosztów robót budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI) oraz wysyłka (na terenie Polski).

 

Dla posiadaczy programów innych producentów dostępna jest oferta specjalna na zakup programów SeKo.

Szczegółowe informacje dostępne u pracowników działu handlowego:
e-mail: programy@sekocenbud.pl
tel. 22 24 25 450; 22 24 25 412; 22 24 25 430


 • Program jest dostępny w sklepie internetowym SEKOCENBUD Kup teraz


Asysta techniczna

Użytkownikom programu SeKo WKI oferujemy indywidualne szkolenia oraz asystę techniczną

Główne cechy programu

 • obliczanie WKI zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1480)
 • kosztorysowanie metodą uproszczoną
 • pełna współpraca z cennikami SEKOCENBUD
 • umieszczanie we własnych wydrukach wartości kalkulacji z doliczonym podatkim VAT
 • w cenie programu - aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI)
 • wprowadzona została wartość predefiniowana "Wartość kosztorysu z VAT"
 • klasyfikacja obiektów została zaktualizowana do najnowszej wersji
 • zmodernizowany został widok zużycia technicznego na podstawie BCO - wprowadzone zostało kolorowanie wierszy uzależnione od poziomu struktury obiektu
 • widoki kosztorysu "zapamiętują" konfigurację szerokości kolumn
 • funkcja - zerowanie ilości robót
 • dodatkowe odświeżanie widoku kosztorysu na żądanie
 • możliwość zapisu kosztorysów w formie skompresowanej
 • możliwość zmiany wielkości czcionek dla większych rozdzielczości

Wymagania systemowe

 • Windows 7, 8, 10
 • rozdzielczość min. 1024x748
 • port USB