SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

SeKo WKI

Program komputerowy przeznaczony do szacowania wartości kosztorysowej inwestycji (WKI), planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych (PKPPiRB). Może być wykorzystany również do tworzenia kosztorysów metodą uproszczoną oraz do wyceny wartości odtworzeniowej i rzeczywistej obiektów budowlanych na potrzeby likwidacji szkód majątkowych.

SeKo WKI adresowany jest do: inwestorów, pro­jektantów, kosztorysantów, przygotowujących różnego rodzaju zestawienia kosztów inwestycji budowlanych: finansowanych zarówno ze środków publicznych, jak również z funduszy pozabudżetowych. Charakterystyczną cechą programu SeKo WKI jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dostępny w programie import plików .ifc oraz możliwość pobierania danych z aplikacji firmy Autodesk pozwala na pracę w techonologii BIM (Building Information Modeling).

W czerwcu 2021 ukazała się wersja SeKo WKI 16.1.

Program SeKo WKI służy do:

 • szacowania wartości kosztorysowej inwestycji - na etapie sporządzania programu inwestycji,
 • szacowania wartości zamówienia na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • obliczania planowanych kosztów prac projektowych,
 • obliczania planowanych kosztów robót budowlanych,
 • sporządzania kosztorysów metodą uproszczoną.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI) oraz wysyłka (na terenie Polski).


 • Program jest dostępny w sklepie internetowym SEKOCENBUD Kup teraz


Asysta techniczna

Użytkownikom programu SeKo WKI oferujemy indywidualne szkolenia oraz asystę techniczną

Główne cechy programu

 • obliczanie WKI zgodnie z rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1480)
 • kosztorysowanie metodą uproszczoną
 • pełna współpraca z cennikami SEKOCENBUD
 • umieszczanie we własnych wydrukach wartości kalkulacji z doliczonym podatkim VAT
 • w cenie programu - aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI)
 • wprowadzona została wartość predefiniowana "Wartość kosztorysu z VAT"
 • klasyfikacja obiektów została zaktualizowana do najnowszej wersji
 • zmodernizowany został widok zużycia technicznego na podstawie BCO - wprowadzone zostało kolorowanie wierszy uzależnione od poziomu struktury obiektu
 • widoki kosztorysu "zapamiętują" konfigurację szerokości kolumn
 • funkcja - zerowanie ilości robót
 • dodatkowe odświeżanie widoku kosztorysu na żądanie
 • możliwość zapisu kosztorysów w formie skompresowanej

Wymagania systemowe

 • Windows 7, 8, 10
 • rozdzielczość min. 1024x748
 • port USB