SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

SeKo SMART

Profesjonalny program kosztorysowy SeKo SMART pozwala na tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną). Zawiera 290 katalogów, umożliwia import wszystkich cenników SEKOCENBUD przeznaczonych do kosztorysowania. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Charakterystyczną cechą programu SeKo SMART jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Większość funkcji jest w łatwy sposób dostępna.

Program został wprowadzony do sprzedaży we wrześniu 2006 roku. W czerwcu 2021 roku ukazała się wersja SeKo SMART 16.1.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Informacje kwartalne RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane) oraz wysyłka kurierem (na terenie Polski).


 • Program jest dostępny w sklepie internetowym SEKOCENBUD Kup teraz


Asysta techniczna

Użytkownikom programu SeKo SMART oferujemy indywidualne szkolenia oraz asystę techniczną

Główne cechy programu

 • obsługa metody uproszczonej i szczegółowej w jednym kosztorysie
 • nowoczesna formuła kalkulacyjna zgodna z Rozporządzeniem MI z 18.05.2004 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
 • możliwość tworzenia rozbudowanej struktury działów
 • inteligentne filtry
 • 290 katalogów, dostarczane z programem
 • wczytywanie przedmiarów z kosztorysów i przedmiarów z plików .pdf
 • przedmiar na dowolnym poziomie struktury (np. działów)
 • zestawienia RMS dla całego kosztorysu lub wybranych składników (działów, pozycji)
 • dokonywanie modyfikacji kosztorysu podczas pracy z zestawieniami
 • rozliczanie rusztowań metodą kosztorysową
 • zaawansowany edytor wydruków
 • bezpośredni eksport do .pdf
 • import wszystkich informacji z cenników SEKOCNBUD w formie elektronicznej
 • odczyt i zapis formatu .ath
 • Współpraca z programem MS Project
 • odczyt i zapis kosztorysów w formacie „Format Wymiany Danych FWD” (opracowany pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB
 • w cenie programu - aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Informacje o cenach czynników produkcji RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane)
 • możliwość współpracy z programami BIM (Building Information Modeling) produkcji Autodesk bezpośrednio - bez konieczności używania formatu .ifc
 • synchronizacja plików IFC z kosztorysem
 • import kosztorysów z formatu XLS oraz XLSX obsługiwanego przez arkusze kalkulacyjne
 • import plików .ifc, rozbudowany o możliwość przerwania pracy w czasie importu i zapisania aktualnego stanu pracy
 • możliwość zmiany wartości kosztorysu o zadany współczynnik dla każdego z elementów kosztów bezpośrednich (R, M, S , Cj) oraz możliwość dopasowania wartości kosztorysu do zadanej kwoty
 • obsługa współczynników do cen jednostkowych oraz import kosztorysów z niestandardową strukturą narzutów
 • obsługa cenników RMS wzbogacona została o możliwość pobierania pozycji zawierających koszty jednorazowe sprzętu
 • w wydrukach pojawiły się nowe zmienne edytowane z poziomu strony tytułowej
 • "tryb wersjonowania" pozwala na wizualizację zmian dokonywanych w kosztorysie
 • widoki kosztorysu "zapamiętują" konfigurację szerokości kolumn
 • dołączenie do programu specjalnie zmodyfikowanej przeglądarki graficznej modeli BIM „XbimXplorer”, komunikującej się z programem SeKo
 • wprowadzona została możliwość zapisu kosztorysów w formie skompresowanej
 • możliwość sterowania pobieraniem symbolu cennika do pola „wydawnictwo”
 • możliwość wyłączenia wstawiania symbolu cennika przy pobieraniu pozycji uproszczonych
 • kontrola zajętości baz cenowych
 • zapis stanu w trakcie importu IFC umożliwiający podzielenie na etapy pracochłonnej operacji określania składników do importu
 • możliwosć wyłączenia niektórych kolumn w zestawieniu materiałów
 • dodatkowe odświeżanie widoku kosztorysu na żądanie
 • dodawanie i edycja własnych przeliczników jednostek miary
 • fakturowanie- zapamiętywanie formy płatności

Wymagania systemowe

 • Windows 7, 8, 10
 • rozdzielczość min. 1024x748
 • min. 800 MB miejsca na dysku twardym
 • port USB