SeKo PRIX-WKI

Profesjonalny program kosztorysowy SeKo PRIX - WKI pozwala na tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną). Zawiera 295 katalogów, umożliwia import wszystkich cenników SEKOCENBUD przeznaczonych do kosztorysowania. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Poza typowymi funkcjami wykorzystywanymi podczas tworzenia kosztorysu zawiera szereg nowatorskich rozwiązań. Pozwala na rozliczanie rusztowań zarówno metodą kosztorysową (tradycyjną) jak również metodą rynkową, przeznaczoną dla nowoczesnych rusztowań systemowych. Dzięki funkcji "przetarg" pozwala na porównanie kosztorysu inwestorskiego (formularza ofertowego) z kosztorysami ofertowymi zarówno pod kątem cen jak również kompletności i zgodności ze wzorcem.

Charakterystyczną cechą programu SeKo PRIX - WKI jest nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika. Większość funkcji jest w łatwy sposób dostępna. Dostępny w programie import plików .ifc pozwala na pracę w technologii BIM (Building Information Modeling). Istotnym ułatwieniem w pracy jest możliwość importu kosztorysów z formatu XLS oraz XLSX obsługiwanego przez arkusze kalkulacyjne - m.in. Microsoft Excel.  Pojawiła się również możliwość na umieszczenie we własnych wydrukach wartości kalkulacji z doliczonym podatkiem VAT.        

Program został wprowadzony do sprzedaży w marcu 2015 roku. W styczniu 2024 ukazała się wersja SeKo PRIX-WKI 18.2.

W cenie programu aktualny komplet baz cenowych Sekocenbud na CD (Informacje kwartalne RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI) oraz wysyłka kurierem (na terenie Polski).

 

Dla posiadaczy programów innych producentów dostępna jest oferta specjalna na zakup programów SeKo.

Szczegółowe informacje dostępne u pracowników działu handlowego:
e-mail: programy@sekocenbud.pl
tel. 22 24 25 450; 22 24 25 412; 22 24 25 430


 • Program jest dostępny w sklepie internetowym SEKOCENBUD Kup teraz


Asysta techniczna

Użytkownikom programu SeKo PRIX - WKI oferujemy indywidualne szkolenia oraz asystę techniczną

Główne cechy programu

 • obsługa metody uproszczonej, szczegółowej lub łącząc obie te metody (mtodą mieszaną) jak również szacowanie wartości kosztorysowj inwestycji
 • nowoczesna formuła kalkulacyjna zgodna Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2458)
 • możliwość tworzenia rozbudowanej struktury działów
 • inteligentne filtry
 • 295 katalogów, dostarczane z programem
 • rozbudowany edytor katalogów własnych
 • wczytywanie przedmiarów z kosztorysów i przedmiarów z plików .pdf
 • przedmiar na dowolnym poziomie struktury (np. działów)
 • zestawienia RMS dla całego kosztorysu lub wybranych składników (działów, pozycji)
 • dokonywanie modyfikacji kosztorysu podczas pracy z zestawieniami
 • rozliczanie rusztowań metodą kosztorysową oraz rynkową
 • zaawansowany edytor wydruków
 • bezpośredni eksport do .pdf
 • import wszystkich informacji z cenników SEKOCNBUD w formie elektronicznej
 • odczyt i zapis formatu .ath
 • odczyt i zapis kosztorysów w formacie „Format Wymiany Danych FWD” (opracowany pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB
 • współpraca z programem MS Project
 • w cenie programu - aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Informacje o cenach czynników produkcji RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane, WKI)
 • program dostepny w wersjach jednostanowiskowych oraz sieciowych
 • współpraca z programami BIM (Building Information Modeling) produkcji Autodesk bezposrodnio - bez konieczności używania formatu .ifc
 • synchronizacja plików IFC z kosztorysem
 • import kosztorysów z formatu XLS oraz XLSX obsługiwanego przez arkusze kalkulacyjne
 • import plików .ifc, rozbudowany o możliwość przerwania pracy w czasie importu i zapisania aktualnego stanu pracy
 • możliwość zmiany wartości kosztorysu o zadany współczynnik dla każdego z elementów kosztów bezpośrednich (R, M, S , Cj) oraz możliwość dopasowania wartości kosztorysu do zadanej kwoty
 • obsługa współczynników do cen jednostkowych oraz import kosztorysów z niestandardową strukturą narzutów
 • funkcja - zerowanie ilości robót
 • widoki kosztorysu "zapamiętują" konfigurację szerokości kolumn
 • dołączenie do programu specjalnie zmodyfikowanej przeglądarki graficznej modeli BIM „XbimXplorer”, komunikującej się z programem SeKo
 • możliwość zapisu kosztorysów w formie skompresowanej
 • możliwość sterowania pobieraniem symbolu cennika do pola „wydawnictwo”,
 • możliwość wyłączenia wstawiania symbolu cennika przy pobieraniu pozycji uproszczonych
 • kontrola zajętości baz cenowych
 • zapis stanu w trakcie importu IFC-umożliwiający podzielenie na etapy pracochłonnej operacji określania składników
 • możliwość wyłączenia niektórych kolumn w zestawieniu materiałów
 • dodatkowe odświeżanie widoku kosztorysu na żądanie
 • dodawanie i edycja własnych przeliczników jednostek miary
 • fakturowanie-zapamiętywanie formy płatności
 • zawijanie wierszy w nazwach w Zestawieniach RMS
 • stawka R-G pobierana z cennika podczas tworzenia kosztorysu
 • wydruki dostosowane do zmian w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
 • możliwość zmiany wielkości czcionek dla większych rozdzielczości
 • możliwość przypisywania do wybranej klasyfikacji wielu zaznaczonych składników

Wymagania systemowe

 • Windows 7, 8, 10
 • rozdzielczość min. 1024x748
 • min. 800 MB miejsca na dysku twardym
 • port USB