SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Internetowy portal cenowy e-Sekocenbud

Internetowy portal cenowy e-Sekocenbud jest uzupełnieniem tradycyjnych baz cenowych SEKOCENBUD. Jest źródłem informacji niezbędnych na różnych etapach kosztorysowania, zarówno przy szacowaniu planowanej inwestycji jak i wykonywaniu kosztorysu szczegółowego. W portalu znajdują się następujące ceny:

 1. CENY MATERIAŁÓW - obecnie ok. 100 tys. pozycji asortymentowych znanych na rynku producentów systemów, powszechnie stosowanych w nowych technologiach robót budowlanych. Ceny wszystkich materiałów są aktualizowane co kwartał (lub częściej, w przypadku zmiany cen u producenta). Baza zawiera obszerne archiwum cen, w którym znajdują się ceny z kolejnych okresów aktualizacyjnych. Niezbędną informacją są zamieszczone przy każdym dostawcy dane kontaktowe, które pozwalają na szybki kontakt w celu ustalenia ewentualnych promocji lub bonifikat z tytułu wielkości zakupu, formy płatności itp.
  Tylko w portalu internetowym e-SEKOCENBUD dostępne są takie informacje techniczne i ekonomiczne jak:

  • Trendy zmian cen wybranych czynników produkcji (materiałów, sprzętu) w dowolnym okresie, korzystając z archiwum cen w kolejnych latach i miesiącach.
  • Karty katalogowe zawierające pełną informację techniczną materiałów i produktów m.in. sposób użytkowania, skład, parametry, właściwości.
  • Różne jednostki miary materiałów. Ceny podawane są w jednostkach handlowych - w takich najczęściej występują u dostawcy w jego ofercie oraz jednostkach kosztorysowych stosowanych przy wycenie robót i zgodnych z jednostkami nakładów zawartych w katalogach. Wybór określonej jednostki należy do Użytkownika.

 2. CEN NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO - zawiera ceny od firm wynajmujących sprzęt lekki, ciężki oraz różnego rodzaju narzędzia.
 3. CENY WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ, która zawiera wyroby, urządzenia i instalacje niezbędne do wyposażenia różnych obiektów budowlanych: szpitali, szkół, boisk sportowych, stacji paliw itd.
 4. ARCHIWALNE CENY ROBÓT I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - niezbędne do waloryzacji robót i prognozowania zmian w przyszłości.

Oprócz baz cenowych w portalu znajduje się

 • BAZA WIEDZY - gdzie umieszczono informacje o nowościach technicznych, aktualizacjach prawnych w zakresie branży budowlanej wraz z interpretacjami, porady ekspertów w dziedzinie kosztorysowania, a także wybrane istotne artykuły z miesięcznika "Licz i buduj".

Przejdź do portalu e-Sekocenbud