Podaj imię:
Podaj email:


Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera (zgodnie z art. 6 pkt. 1a RODO).
Okres przetwarzania danych jest równy okresowi obowiązywania zgody.
Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie żadania związane ze zgodą prosimy kierować na adres e-mail rodo@sekocenbud.pl z adnotacją "newsletter".
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182.
Dokładniejsze informacje o stosowaniu RODO znajdują się w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: www.sekocenbud.pl/firma/rodo/