SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Sponsoring

Zapraszamy do współpracy w ramach jubileuszowej, 25 Konferencji Naukowo-Technicznej.
Przygotowaliśmy cztery pakiety reklamowe, spośród których każda zainteresowana firma znajdzie te, które spełnią jej potrzeby i cele. Współpraca sponsorska, to doskonała możliwość na zaprezentowanie swojej firmy, produktów i usług.

Grupa docelowa
Uczestnikami dotychczasowych Konferencji byli przedstawiciele:  instytucji państwowych, biur kosztorysowych, biur projektowych, biur consultingowych, inwestorów, wykonawców i wielu innych związanych z branżą oraz zainteresowanych tematyką wydarzenia.

Zaufali nam
Ciągły rozwój Konferencji oraz umacnianie jej pozycji w kalendarzu wydarzeń branżowych, to również niewątpliwa zasługa naszych dotychczasowych Partnerów, do których mogliśmy zaliczyć: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Zamówień Publicznych, Kancelarię Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy, Kancelarię Jara Drapała & Partners, Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Komitet Ekonomiki PZITB, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Izbę Projektowania Budowlanego, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Patronów medialnych: Budownictwo i Prawo, Builder, Inżynier Budownictwa, Wiadomości Projektanta Budownictwa.

Korzyści ze współpracy w ramach 25 Konferencji:
- możliwość nawiązania nowych relacji zawodowych i biznesowych,
- wymiana wiedzy i doświadczenia,
- budowanie wizerunku poprzez wykorzystywanie tytułu Sponsora we własnych działaniach marketingowych,
- możliwość zaprezentowania firmy, produktów i usług Uczestnikom wydarzenia,
- promocja firmy w ramach działań reklamowych podejmowanych przez Organizatora Konferencji.

Pakiety sponsorskie


Zachęcamy do podjęcia współpracy, również na indywidualnie ustalonych warunkach i z odpowiednio dobranymi świadczeniami reklamowymi. Jesteśmy przekonani, że Państwa wsparcie udzielone Konferencji oraz wzajemna współpraca przyniesie obu stronom szereg wymiernych korzyści.

Zapraszamy do kontaktu już teraz:
Dział Marketingu i Reklamy wydawnictw SEKOCENBUD
e-mail: reklama@sekocenbud.pl
tel. 22 24 25 430