SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Prelegenci i uczestnicyPRELEGENCI:

   

   

Tomasz Żuchowski    

     

EKSPERCI W PANELU DYSKUSYJNYM: