SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ranking biur kosztorysowych

22 RANKING BIUR KOSZTORYSOWYCH !!!

Prosimy Państwa o wypełnienie ANKIETY i przesłanie jej najpóźniej do 31 sierpnia 2019 r.

 

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Migdałowa 4
e-mailem: raport@sekocenbud.pl
lub faksem: (22) 24-25-447