SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenia udziału w Konferencji w Ciechocinku prosimy o wypełnienie formularza:

 

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na:

e-mail: konferencja@sekocenbud.pl
faks: (22) 24 25 421
lub na adres:
OWEOB Promocja Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa

Oczekujemy również na Państwa pytania oraz propozycje zagadnień, które chcielibyście Państwo usłyszeć podczas Konferencji od Ekspertów i Specjalistów zajmujących się problematyką przewidzianą w tematach 25 Konferencji (pytania prosimy przesyłać na podane powyżej adresy).