SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Ranking biur kosztorysowych

20 RANKING BIUR KOSZTORYSOWYCH !!!

Szanowni Państwo – właściciele biur kosztorysowania robót budowlanych!

Z wielką przyjemnością, ogłaszamy kolejną edycję Rankingu Biur Kosztorysowych, w tym roku już 20-tą.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym wyjątkowym, jubileuszowym konkursie. Coraz większe oczekiwania rynku wobec osób zajmujących się wyceną inwestycji budowlanych, w szczególności w obszarze zamówień publicznych sprawiają, że  zawód kosztorysanta coraz bardziej zyskuje na wartości. Kosztorysant to nie tylko dobry program do kosztorysowania, ale doświadczenie i znajomość rynku, bogata wiedza techniczna, ekonomiczna i prawna. Tegoroczna jubileuszowa edycja jest dowodem wciąż rozwijającego się rynku usług kosztorysowych.

Ranking daje wyjątkową szansę zaprezentowania każdego z biur świadczących usługi kosztorysowania, m. innymi wśród kilkuset tysięcy użytkowników systemu informacji cenowych SEKOCENBUD.

Jak wskazują doświadczenia ubiegłych 19 lat wyniki RBK są obserwowane i zauważane zarówno przez inwestorów, jak i wykonawców robót oraz projektantów. To najważniejsze grupy zamawiających usługi kosztorysowe. Zatem uczestnictwo w Rankingu każdej z firm jest okazją do przedstawienia swojego dorobku i potencjału. Przypominamy, że podstawowym kryterium wyboru zwycięzców rankingu jest wartość sprzedaży usług kosztorysowych w roku minionym (2016). Organizatorem konkursu jest tradycyjnie Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja”, wydawca baz cenowych SEKOCENBUD. Szczegółowe informacje i ankieta na stronie www.sekocenbud.pl/konferencja w zakładce Ranking Biur Kosztorysowych.

Prosimy Państwa o wypełnienie ANKIETY i przesłanie jej najpóźniej do 4 września 2017 r.
Firma, która pierwsza nadeśle wypełnioną ankietę rankingową, otrzyma prenumeratę jednego z wybranych biuletynów systemu SEKOCENBUD (na rok 2018) na płycie CD.

 

 

 

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres:

OWEOB Promocja Sp. z o.o.
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
e-mailem: raport@sekocenbud.pl
lub faksem: (22) 24 25 447