Wyrejestrowanie Seko Spec

Program Seko Spec do ponownej aktywacji, np. na nowym komputerze musi zostać wyrejestrowany.

Poniższy poradnik pomoże państwu wyrejestrować program Seko Spec. Poprawnie wyrejestrowanie programu, zakończone jest uzyskaniem kodu wyrejestrowującego.

 

1.

Uruchamiamy Wiersz poleceń w trybie administratora:

 

 

Wybieramy folder zawierający program SEKO Spec:

cd C:\Program Files (x86)\SEKO_SPEC

 

2.

Uruchamiamy program SEKO Spec z parametrem „ unregister”:

seko_spec.exe unregister

Pojawi się okno z potwierdzeniem wyrejestrowania

 

3.

Otrzymujemy klucz wyrejestrowania.

Klucz ten należy skopiować i zapisać np. w pliku tekstowym.

Jest to niezbędne do przeniesienia klucza licencji SEKO Spec na inne stanowisko.

 

 

 

4.

Odczytanie klucza potwierdzamy klikając w przyciski 1, 2, 3 i dopiero wtedy możemy kliknąć OK żeby zakończyć proces wyrejestrowania.

 

5.

Program SEKO Spec jest wyrejestrowany.