Wczytywanie cenników RMS do programu Norma

Po zaakceptowaniu warunków licencji, podaniu numeru seryjnego i uruchomieniu przeglądarki pojawi się główne okno przeglądarki - należy kliknąć przycisk  Eksport cenników 


Pierwszy krok kreatora zawiera skrócone informacje na temat eksportu cenników z płyty i importu do programów kosztorysowych. Klikamy przycisk Dalej >>


 
 
3. W drugim kroku kreatora wybieramy folder do którego mają być wyeksportowane cenniki. W przypadku "starszych" programów kosztorysowych, które mogę niepoprawnie obsługiwać długie nazwy plików i folderów, wskazane jest podanie folderu docelowego o krótkiej nazwie - nieprzekraczającej 8 znaków. Po wybraniu folderu docelowego (można go wpisać do pola ze ścieżką lub wybrać po kliknięciu na przycisku [...]).
 
 
 
 
Po kliknięciu przycisku Dalej >> rozpocznie się eksport cenników.

 
 
Ostatni krok kreatora informuje o zakończeniu eksportu cenników. Klikamy przycisk Zakończ. możemy zamknąć przeglądarkę i wyjąć płytę CD z napędu.

 
 
 
Następnie uruchamiamy program do kosztorysowania, w tym przypadku jest to Norma Pro. Z paska narzędzi klikamy Bazy cenowe następnie Importuj cennik.  

Jako folder źródłowy należy podać folder, do którego został wyeksportowany cennik (a nie napęd CD) poprzez kliknięcie przycisku Przeglądaj…


 
Odszukujemy wyeksportowane pliki z cenami, które powinny znaleźć się w katalogach o nazwie z „nr. kwartału i rokiem wydania”, (np. 2KW2015).

Klikamy OK. Wybieramy bazę cenową z cennikami. Klikamy po raz kolejny OK i czekamy do momentu zakończenia importu.


Analogiczną instrukcję wczytywania cenników do opublikował również wydawca programów Norma - dostępne są pod adresami.

Norma Expert: http://www.bzg.pl/node/1352

Norma Pro/Standard: http://www.bzg.pl/node/1353