Poprawka do cennika RMS na 4 kwartał 2022

 W cenniku RMS na 4 kwartał 2022 przy eksporcie cen materiałów oraz sprzętu, część nazw może być niepoprawnie skrócona.

 Aby poprawić cennik, pobieramy poprawkę aplikacji RMS 4 kw 2022: PoprawRMS202204.exe

Aby poprawka mogła zadziałać, cennik RMS na 4 kwartał 2022 na CD musi być przynajmniej raz uruchomiony i aktywowany.

Prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą instrukcją.

 1. Proszę uruchomić plik PoprawRMS202204.exe jako administrator.

2. Pokaże się okno aplikacji:

3. Należy kliknąć na Popraw zainstalowane cenniki

4. Pokaże się okno do wybrania gdzie zostanie zapisana poprawiona wersja cennika.

Trzeba wybrać folder docelowy plików cennika.

Można kliknąć w Utwórz nowy folder i wprowadzić nazwę:

np.: C:\Poprawiony cennik RMS

5. Po wybraniu docelowego folderu proszę kliknąć w OK.

6. Cennik zostanie skopiowany.

7. Zakończenie kopiowania zostanie potwierdzone.

8. Poprawiona wersja pliku została skopiowana do wybranego folderu.

9. Proszę wyjąć płytę CD z napędu i uruchomić cennik w poprawionej wersji z wybranej lokalizacji.

10. Po uruchomieniu przeglądarki proszę ponownie wyeksportować pliki .dbf, a następnie wczytać je do programu kosztorysowego.