Komunikat o niezgodności bazy katalogów z wersją programu SeKo PRIX/SMART/WKI

Począwszy od wersji 9.1 programów Seko Prix/SMART/WKI wprowadziliśmy zabezpieczenie nie pozwalające uruchomić programu z nieaktualnymi wersjami baz katalogów oraz wydruków, co sygnalizowane jest następującym komunikatem:

 

Przyczyną takiej sytuacji może być włączony mechanizm Kontrola konta użytkownika w systemie Windows.

System Windows od wersji 7 przy włączonej kontroli konta użytkownika tworzy kopie plików w katalogu VirtualStore. Po zainstalowaniu nowszej wersji programu system nie zawsze aktualizuje pliki w VirtualStore, w efekcie uruchomiony program ma dostęp do plików z poprzedniej wersji. Należy wówczas ręcznie usunąć lub zamienić pliki. Aby to zrobić, przy zamkniętym programie należy postępować według poniższej instrukcji:

1. Otwieramy okno eksploratora plików (np. Start-->Komputer w Windows 7 albo Start-->Eksplorator plików w Windows 8 i 10)
 
 

2. Jeśli pasek menu nie jest widoczny, naciskamy lewy Alt w celu jego wyświetlenia, a następnie wybieramy:
- w Windows 7: „Narzędzia”, a następnie „Opcje folderów…”- w Windows 8 i 10: „Widok”, a następnie „Opcje”                    
3. W oknie „Opcje folderów” przechodzimy na zakładkę „Widok”. Na liście „Ustawienia zaawansowane” wyszukujemy właściwości „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”. Zaznaczamy. Następnie klikamy „Zastosuj” w celu zapisania konfiguracji.4. Odszukujemy ścieżkę programu w VirtualStore, domyślnie w zależności od wersji systemu:
- dla wersji 32 bitowych: „C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Seko Prix\
- dla wersji 64 bitowych: „C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Seko Prix\”.
Jeśli podczas instalacji programu została wybrana inna ścieżka należy ją odszukać w katalogu VirtualStore.

5. Usuwamy z tej lokalizacji dwa podfoldery: „Katalogi” oraz „Wydruki”, wówczas przy kolejnym uruchomieniu programu system utworzy kopię plików ponownie i będzie korzystał z plików aktualnych.

6. Możemy uruchomić program. Problem powinien zostać rozwiązany.