SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Import cenników do programów kosztorysowych

Większość programów kosztorysowych importuje dane z plików .dbf. Obecnie, na płycie CD nie zamieszczamy już bezpośrednio plików w tym formacie. Aby je uzyskać należy po uruchomieniu przeglądarki nacisnąć przycisk . W efekcie zostanie uruchomiony kreator eksportu cenników, w którym należy podać folder docelowy, do którego zostaną wyeksportowane cenniki w formacie .dbf (niekiedy również .txt). Pliki te należy wczytać do programu kosztorysowego zgodnie z jego instrukcją obsługi.

UWAGA! wyeksportowane pliki .dbf również podlegają ochronie. Nielegalne ich rozpowszechnianie będzie skutkowało zablokowaniem licencji i podjęciem kroków prawnych.
Niektóre programy kosztorysowe wczytują dane również z plików .mdb – te informacje mogą być odczytane bezpośrednio z płyty CD z cennikiem. Szczegółowych informacji o sposobie wczytywania cenników SEKOCENBUD do programów kosztorysowych (poza serią SeKo) udzielają ich producenci.