Błąd pojawia się przy otwieraniu wydruków

Przy uruchamianiu podglądu wydruków wyskakuje błąd "Rekord jest zbyt duży 0". Błąd może pokazać się po aktualizacji programu Seko Prix/Smart do nowszej wersji, lub kiedy dodamy zbyt duży opis w Informacjach dodatkowych (Założenia wyjściowe, Charakterystyka techniczna).

Rekozd jest zbyt dużu 0


Proszę wyłączyć program Seko, wejść do folderu \Dokumenty\SekoPrix\Wydruki i usunąć plik Wydruki.mdb

Przy następnym uruchomieniu programu Seko Prix/Smart plik ten zostanie automatycznie odtworzony.

 

 

W razie problemów/pytań dotyczących aktywacji prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny:

 

cenniki@sekocenbud.pl
tel. 22 24-25-412 / 22 24-25-450