Błąd poprawności bazy danych przy próbie uruchomienia cennika

Przy uruchamianiu przeglądarki cennika (dla wersji on-line instalowanej z pliku .msi) może pojawić się komunikat o błędzie poprawności bazy danych:


 

Powodem tego błędu jest najczęściej uszkodzenie lub dokonanie edycji pliku bazy danych przeglądarki cennika.
Może to być spowodowane nieprawidłowym działaniem niektórych programów kosztorysowych podczas importu tego cennika.

Aby rozwiązać ten problem należy odinstalować i ponownie zainstalować niedziałający cennik. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows i wybrać polecenie Programy i funkcje. Pojawi się wówczas okno pozwalające odinstalować niedziałający cennik. Następnie należy od nowa zainstalować cennik (z pobranego wcześniej pliku instalatora .msi).

Jeżeli pomimo odinstalowania i ponownego zainstalowania błąd nadal występuje, to prawdopodobnie problem wynika z systemowego mechanizmu VirtualStore (wchodzący w skład kontroli konta użytkownika).

System Windows od wersji 7 przy włączonej kontroli konta użytkownika tworzy kopie plików w katalogu VirtualStore. Po zainstalowaniu nowszej wersji programu system nie zawsze aktualizuje pliki w VirtualStore, w efekcie uruchomiony program ma dostęp do plików z poprzedniej wersji. Należy wówczas ręcznie usunąć lub zamienić pliki.

Aby to zrobić, przy zamkniętym programie przeglądarki należy postępować według poniższej instrukcji:

1. Otwieramy okno eksploratora plików Windows (np. Start-->Komputer w Windows 7 albo Start-->Eksplorator plików w Windows 8 i 10)
 
 

2. Jeśli pasek menu nie jest widoczny, naciskamy lewy Alt w celu jego wyświetlenia, a następnie wybieramy:
- w Windows 7: „Narzędzia”, a następnie „Opcje folderów…”- w Windows 8 i 10: „Widok”, a następnie „Opcje”                    
3. W oknie „Opcje folderów” przechodzimy na zakładkę „Widok”. Na liście „Ustawienia zaawansowane” wyszukujemy właściwości „Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski”. Zaznaczamy. Następnie klikamy „Zastosuj” w celu zapisania konfiguracji.4. Odszukujemy ścieżkę programu w VirtualStore, domyślnie w zależności od wersji systemu:
- dla wersji 32 bitowych: "C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\SEKOCENBUD\<nazwa_cennika>\"
- dla wersji 64 bitowych: "C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\SEKOCENBUD\<nazwa_cennika>\".
Jeśli podczas instalacji cennika została wybrana inna ścieżka należy ją odszukać w katalogu VirtualStore.

5. Usuwamy z tej lokalizacji folder: "<nazwa_cennika>", wówczas przy ponownym zainstalowaniu przeglądarki baz cenowych system utworzy kopię plików ponownie i będzie korzystał z plików aktualnych.

6. Możemy uruchomić przeglądarkę. Problem powinien zostać rozwiązany.