SEKOCENBUD

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Błąd klucza HASP podczas uruchamiania programu

Podczas uruchamiania programu zabezpieczonego kluczem HASP może pojawić się komunikat o braku lub o błędzie klucza. Zazwyczaj problem leży po stronie współpracy klucza i jego sterownika z systemem Windows.

Problem najczęściej występuje po instalacji starszej wersji programu na nowej wersji systemu Windows ale również może pojawić się po aktualizacji systemu operacyjnego (np. niektóre automatyczne aktualizacje Windows 10).

Na ogół wystarczające jest pobranie najnowszych sterowników klucza z naszej strony internetowej - dział pliki do pobrania. Pobrany plik archiwum ZIP zawierający sterowniki należy rozpakować (wyodrębnić) do dowolnego folderu. Aby zainstalować nowe sterowniki należy:

  • wyjąć klucz z portu USB
  • uruchomić jako administrator plik "odinstaluj.bat" i poczekać na komunikat o zakończeniu instalacji
  • uruchomić jako administrator plik "instaluj.bat" i poczekać na komunikat o zakończeniu instalacji
  • włożyć klucz do portu USB i poczekać na zapalenie się diody w kluczu
  • uruchomić program

UWAGA! Niektóre starsze wersje programów SeKo PRIX i SeKo SMART oraz wszystkie wersje programów SeKo i SeKoWKI (starszego) mogą nie współpracować z nowymi wersjami systemu Windows oraz sterownikami klucza - konieczna będzie aktualizacja (wymiana) programu do nowej wersji. Niekiedy pakiety antywirusowe blokują instalację sterownika - należy wówczas dodać go do "zaufanych aplikacji".